foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
นับวันถอยหลังจะสิ้นปีแล้ว อุณหภูมิของอากาศรอบข้างปีนี้ก็เปลี่ยนแปลงเร็วเดี๋ยวหนาว เดี๋ยวร้อน จนแทบปรับตัวไม่ทัน ก็ระวังรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับ สิ่งที่เห็นว่าเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในช่วงนี้คือ แม่น้ำโขงที่เหือดแห้ง จนเกิดปรากฏการณ์น้ำใสสีฟ้าดั่งน้ำทะเล พืชพันธุ์และสัตว์น้ำนานาชนิดได้รับผลกระทบอย่างมาก จนคาดว่าจะมีการสูญพันธุ์ได้ในไม่ช้า เป็นผลกระทบที่แก้ไขได้ยากมาก เพราะการเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ไหลผ่านหลายดินแดน เศร้า...

Our Sponsor

adv200x300 2

Facebook Likebox

IsanGate Radio Online

radio online banner

Administrator

mail webmaster

My Web Site

krumontree200x75
easyhome banner
ppor 200x75
isangate net200x75
paya header

ju juได้ขึ้นเฮือแล้ว อย่าลืมแพป้องไม้ไผ่ ได้เป็นใหญ่แล้ว อย่าลืมข้าผู้พลอย

        ## ได้ดิบได้ดี เจริญก้าวหน้าแล้ว อย่าลืมบุญคุณผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ##

oldie korat

ภาพเก่าเล่าเรื่อง "เมืองโคราชา-นครราชสีมา เมืองคนกล้าย่าโม" ถ่ายภาพโดย ดร. โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตัน (Dr. Robert Larimore Pendleton) นักวิทยาศาสตร์ทางดินและการเกษตร University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, ชาวอเมริกัน ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาของกรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตราธิการ ประเทศไทย ในปี ค.ศ. 1935-1942 เอามาเผยแพร่ต่อโดย Wisuwat Buroot ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

korat BE2479 01
บ้านหลักร้อย เมื่อ 13 มีนาคม 2479

korat BE2479 02
บ้านโนนวัด อำเภอหนองขี้นก ปัจจุบันคือ อำเภอโนนสูง 12 มีนาคม 2479

korat BE2479 03
บ้านโนนวัด-บ้านบัว อำเภอหนองขี้นก ปัจจุบันคือ อำเภอโนนสูง 12 มีนาคม 2479

korat BE2479 04
เส้นทางลำสนธิไปโคราชในอดีต 9 กุมภาพันธ์ 2491

korat BE2479 05
ตลาดบ้านโนนวัด อำเภอหนองขี้นก ปัจจุบันคือ อำเภอโนนสูง 12 มีนาคม 2479

korat BE2479 06
ร้านค้าในตลาด บ้านโนนวัด อำเภอหนองขี้นก ปัจจุบันคือ อำเภอโนนสูง 12 มีนาคม 2479

korat BE2479 07
หนุ่มๆ บ้านโนนวัด อำเภอหนองขี้นก ปัจจุบันคือ อำเภอโนนสูง 12 มีนาคม 2479

korat BE2479 08
ตลาดใหม่ บ้านโนนวัด อำเภอโนนสูง 11 มีนาคม 2479

korat BE2479 09
บ้านโนนวัด-บ้านบัว อำเภอโนนสูง 12 มีนาคม 2479

 korat BE2479 10
เด็กขายของกินในตลาด บ้านหลักร้อย 13 มีนาคม 2479

korat BE2479 11
เด็กๆ ขายของกินในตลาด บ้านหลักร้อย 13 มีนาคม 2479

korat BE2479 12
ทำเกลือสินเธาว์ ระหว่างเส้นทางแก่งคอย-พิมาย อุปกรณ์กรองน้ำเกลือทำจากฟางข้าว 1 กุมภาพันธ์ 2491

korat BE2479 13
ทำเกลือสินเธาว์ การต้มเกลือ บ้านโนนวัด อำเภอโนนสูง 12 มีนาคม 2479

korat BE2479 24
ทำเกลือสินเธาว์ บ้านโนนวัด 12 มีนาคม 2479

korat BE2479 26
การกรองเกลือด้วยฟางข้าว ระหว่างเส้นทางแก่งคอย - พิมาย 2 กุมภาพันธ์ 2491

korat BE2479 33
สาวกำลังต้มน้ำ เพื่อทำเกลือสินเธาว์ ระหว่างเส้นทางไปพิมาย 1 กุมภาพันธ์ 2491

korat BE2479 14
บ้านหลักร้อย 13 มีนาคม 2479

korat BE2479 15
ขบวนเกวียน ที่เมืองโคราช 8 กุมภาพันธ์ 2491

korat BE2479 16
การทอผ้า ที่บ้านหลักร้อย 13 มีนาคม 2479

korat BE2479 32
การทอผ้า ทีบ้านบัว แถวตลาดโนนวัด 12 มีนาคม 2479

korat BE2479 17
Silk reeling. การสาวไหมเข้าอัก อำเภอปักธงชัย 8 กุมภาพันธ์ 2491

next greenคลิกดูต่อ ภาพเก่าเล่าเรืองเมืองโคราช หน้าที่ 2

 

สนับสนุนให้ IsanGate อยู่รับใช้ท่านตลอดไป ด้วยการคลิกแบนเนอร์ไปเยี่ยมผู้สนับสนุนของเราด้วยครับ

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1