foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
นับวันถอยหลังจะสิ้นปีแล้ว อุณหภูมิของอากาศรอบข้างปีนี้ก็เปลี่ยนแปลงเร็วเดี๋ยวหนาว เดี๋ยวร้อน จนแทบปรับตัวไม่ทัน ก็ระวังรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับ สิ่งที่เห็นว่าเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในช่วงนี้คือ แม่น้ำโขงที่เหือดแห้ง จนเกิดปรากฏการณ์น้ำใสสีฟ้าดั่งน้ำทะเล พืชพันธุ์และสัตว์น้ำนานาชนิดได้รับผลกระทบอย่างมาก จนคาดว่าจะมีการสูญพันธุ์ได้ในไม่ช้า เป็นผลกระทบที่แก้ไขได้ยากมาก เพราะการเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ไหลผ่านหลายดินแดน เศร้า...

Our Sponsor

adv200x300 2

Facebook Likebox

IsanGate Radio Online

radio online banner

Administrator

mail webmaster

My Web Site

krumontree200x75
easyhome banner
ppor 200x75
isangate net200x75
paya header

ju juได้ขึ้นเฮือแล้ว อย่าลืมแพป้องไม้ไผ่ ได้เป็นใหญ่แล้ว อย่าลืมข้าผู้พลอย

        ## ได้ดิบได้ดี เจริญก้าวหน้าแล้ว อย่าลืมบุญคุณผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ##

oldie korat

ภาพเก่าเล่าเรื่อง "เมืองโคราช-นครราชสีมา เมืองคนกล้าย่าโม ในอดีต" ถ่ายภาพโดย ดร. โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตัน (Dr. Robert Larimore Pendleton) นักวิทยาศาสตร์ทางดินและการเกษตร University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, ชาวอเมริกัน ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาของกรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตราธิการ ประเทศไทย ในปี ค.ศ. 1935-1942 เอามาเผยแพร่ต่อโดย Wisuwat Buroot ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

korat BE2479 18
บรรทุกซุงไปโรงเลื่อย มุมมองจากทางรถไฟบ้านทเมนชัย Ban tamen Jai. 14 มีนาคม 2479

korat BE2479 27
โรงเลื่อยไม้ บ้านหลักร้อย 13 มีนาคม 2479

korat BE2479 19
โรงแรมไทยโภคภัณฑ์ เมืองโคราช 8 กุมภาพันธ์ 2491

korat BE2479 20
ตลาดนัดวัว บ้านโนนวัด อำเภอโนนสูง 12 มีนาคม 2479

korat BE2479 21
ตลาดนัดวัว บ้านโนนวัด อำเภอโนนสูง 12 มีนาคม 2479

korat BE2479 22
นั่งเรือข้ามฟาก บ้านโนนวัด-บ้านบัว 12 มีนาคม 2479

korat BE2479 25
ชุมชนบ้านหลักร้อย ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา 13 มีนาคม 2479

korat BE2479 28
ชุมชนแห่งหนึ่ง ระหว่างลำสนธิไปโคราชในอดีต 9 กุมภาพันธ์ 2491

korat BE2479 29
ตลาดบ้านโนนวัด อำเภอโนนสูง 12 มีนาคม 2479

korat BE2479 30
ผู้คนที่พบระหว่างเดินทาง เส้นทางโคราช-พิมาย 2 กุมภาพันธ์ 2491

korat BE2479 31
ผู้คนที่พบในระหว่างเดินทาง เส้นทางโคราช-ขอนแก่น มาสังเกตุการณ์คณะสำรวจดิน 8 กุมภาพันธ์ 2491

korat BE2479 23
รับประทานอาหารเที่ยง ที่ไทรงาม อำเภอพิมาย 2 กุมภาพันธ์ 2491

korat BE2479 34
ปราสาทหินพิมาย 2 กุมภาพันธ์ 2491

korat BE2479 35
ปราสาทหินพิมาย 2 กุมภาพันธ์ 2491

korat BE2479 36
ปราสาทหินพิมาย 2 กุมภาพันธ์ 2491

korat BE2479 37
ปราสาทหินพิมาย 2 กุมภาพันธ์ 2491

 

redline

backled1

 

สนับสนุนให้ IsanGate อยู่รับใช้ท่านตลอดไป ด้วยการคลิกแบนเนอร์ไปเยี่ยมผู้สนับสนุนของเราด้วยครับ

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1