oldie sisaket

ภาพเก่าเล่าเรื่อง "ศรีสะเกษในอดีต" (2) ถ่ายภาพโดย ดร. โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตัน (Dr. Robert Larimore Pendleton) นักวิทยาศาสตร์ทางดินและการเกษตร University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, ชาวอเมริกัน ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาของกรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตราธิการ ประเทศไทย ในปี ค.ศ. 1935-1942 เอามาเผยแพร่ต่อโดย Wisuwat Buroot ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

sisaket BE2479 21
การหั่นใบยาสูบ บ้านสำโรงระวี อำเภอศรีรัตนะ ปี 2479

sisaket BE2479 22
สานกะโลง (กระสอบ) ด้วยใบกระแชง สำหรับใส่ข้าวเปลือก ปี 2479

sisaket BE2479 23
บ้านสำโรงระวี ภาพเมื่อปี 2479

sisaket BE2479 24
ผู้หญิงตำหูก หรือ ทอผ้า ในปี 2479

sisaket BE2479 25
ปั่นฝ้าย เข้าหลอดด้าย เพื่อใส่กระสวยไว้ต่ำหูก ปี 2479

sisaket BE2479 26
การเปียฝ้าย ให้เป็นเส้นยาวเพือนำไปค้นหูกเป็นเส้นยืน

sisaket BE2479 27
หูกทอผ้าฝ้าย ปี 2479

sisaket BE2479 28
เลี้ยงลูก แขวนอู่นอนข้างเล้าข้าว บ้านสำโรงระวี ปี 2479

sisaket BE2479 29
โรงเรียนแห่งหนึ่ง (ผู้ถ่ายภาพระบุ บ้านน้ำอ้อม) สร้างยกพื้นสูงหนีน้ำ ปี 2479

sisaket BE2479 30
กะทอ หรือ ตะกร้า ใส่ฝ้าย (กันลมพัดปลิว) บ้านโพนข่า บ้านพยุห์ ปี 2479 (ทางมหาสารคามเรียก "กะเพียดดีดฝ่าย")

sisaket BE2479 31
เมื่อเกวียน (อดีต) และ รถ (ปัจจุบันเมื่อปี 2479) มาเจอกัน ปี 2479

sisaket BE2479 32
ต่ำหูก บ้านกำแพง มีนาคม ปี 2479

sisaket BE2479 33
ชุมชน Ban Glui ใกล้ Ban Pun ติดถนน น้ำอ้อม - ศรีสะเกษ ปี 2479

sisaket BE2479 34
บ้านกำแพง ปี 2479

sisaket BE2479 35
วิถีชีวิตชุมชน ในเส้นทางระหว่าง ศรีสะเกษ - น้ำอัอม (อำเภอกันทรลักษณ์) มีนาคม ปี 2479

sisaket BE2479 36
ร้านค้าของชาวจีน สำโรงระวี วันที่ 16 มีนาคม ปี 2479

next greenภาพเก่าเล่าเรื่องในอดีต ศรีสะเกษ ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 | ชุดที่ 3

redline

backled1