oldie kokaen

ภาพเก่าเล่าเรื่อง "เมืองขอนแก่นในอดีต" ถ่ายภาพโดย ดร. โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตัน (Dr. Robert Larimore Pendleton) นักวิทยาศาสตร์ทางดินและการเกษตร University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, ชาวอเมริกัน ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาของกรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตราธิการ ประเทศไทย ในปี ค.ศ. 1935-1942 เอามาเผยแพร่ต่อโดย Wisuwat Buroot ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

Khonkaen BE2479 01

ชายหนุ่มจูงหมู ที่ท่าพระ อำเภอเมือง วันที่ 26 มีนาคม ปี 2479

Khonkaen BE2479 02
โรงสีข้าว บริเวณท่าพระ
อำเภอเมือง มองเห็นเกวียนจอดอยู่ด้านหน้า วันที่ 27 มีนาคม ปี 2479

Khonkaen BE2479 03
ชาวบ้านนำพืชผักมาขายกันที่ตลาด
วันที่ 25 มีนาคม ปี 2479

Khonkaen BE2479 04
ฝูงปศุสัตว์ ที่ท่าพระ
อำเภอเมือง วันที่ 26 มีนาคม ปี 2479

Khonkaen BE2479 05
ทุ่งนายามหน้าฝนแห่งหนึ่ง
เมื่อเดือนกันยายน ปี 2483

Khonkaen BE2479 06
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถ่ายเมื่อ สิงหาคม ปี 2494

เครดิตภาพ : ดร.โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตัน จาก FB : Wisuwat Buroot

Khonkaen BE2509 01

บ้านแดงน้อย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีนาคม 2509 เครดิต : รศ. ดร. วิโรฒ ศรีสุโร

Khonkaen BE2509 02

ชาวบ้านถือของสมมางานแต่งดอง บ้านแดงน้อย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีนาคม 2509 เครดิต : รศ. ดร. วิโรฒ ศรีสุโร

 

redline

backled1