oldie yaso

ภาพเก่าเล่าเรื่อง "เมืองสิงห์ท่า หรือ เมืองยศสุนทร หรือ เมืองยโสธร" ถ่ายภาพโดย ดร. โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตัน (Dr. Robert Larimore Pendleton) นักวิทยาศาสตร์ทางดินและการเกษตร University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, ชาวอเมริกัน ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาของกรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตราธิการ ประเทศไทย ในปี ค.ศ. 1935-1942 เอามาเผยแพร่ต่อโดย Wisuwat Buroot ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

yasothon BE2449 01

กองคาราวานเกวียนตามเสด็จ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ภาคอีสาน (ยโสธร) ปี 2449

yasothon BE2495 01

ภาพถ่ายทางอากาศ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของยโสธร มองเห็นแม่น้ำชีอยู่ไกลๆ ผืนดินใกล้แม่น้ำจะมีความสมบูรณ์กว่า
มองเห็นชุมชน และต้นไม้อยู่ เป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญ ส่วนผืนดินด้านหน้าของภาพ เป็นดินทรายแดง
ขาดความสมบูรณ์ ไม่อุ้มน้ำ ปลูกข้าวไม่ค่อยดี มกราคม ปี 2495 เครดิตภาพ : ดร.โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตัน

yasothon BE2479 01

เจ้าหน้าที่กำลังนำสัมภาระใส่รถบรรทุกของนักสำรวจ ดร.โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตัน
นักวิทยาศาสตร์ทางดินและการเกษตรที่ปรึกษา กระทรวงเกษตราธิการ ที่บ้านพักรับรองในตัวเมือง อำเภอยโสธร
(เมื่อครั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี) ปี พ.ศ.2479

yasothon BE25xx 04

น้ำท่วมถนนแจ้งสนิท หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร (ไม่ทราบปี พ.ศ.)

yasothon BE25xx 05

น้ำท่วมถนนแจ้งสนิท หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร (ไม่ทราบปี พ.ศ.)

yasothon BE25xx 06

น้ำท่วมถนนแจ้งสนิท หน้าโรงเรียนโสธรพิทยาคม (ไม่ทราบปี พ.ศ.)

yasothon BE25xx 07

น้ำท่วมหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร (ไม่ทราบปี พ.ศ.)

yasothon BE25xx 08

น้ำท่วมถนนแจ้งสนิท บริเวณสี่แยกหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร (ไม่ทราบปี พ.ศ.)

yasothon BE25xx 09

น้ำท่วมถนนแจ้งสนิท หน้าปั๊มน้ำมันเชลล์ (ไม่ทราบปี พ.ศ.)

yasothon BE25xx 10

น้ำท่วมถนนแจ้งสนิท หน้าร้านชัยเรืองสิน จังหวัดยโสธร (ไม่ทราบปี พ.ศ.)

 yasothon BE25xx 01

บ้านเรือนเก่าบริเวณวัดสิงห์ท่า ศูนย์กลางเมืองยศสุนทรในอดีต เครดิตภาพ อ.วิวัฒน์ วงศ์บุญหนุน

 yasothon BE25xx 02

ชุมชนบ้านเรือนเก่าวัดสิงห์ท่า ยามราตรี ย่านกลางเมืองเก่าเมืองยศสุนทร

yasothon BE25xx 03

พระธาตุก่องข้าวน้อย บ้านตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร Cr. Paiduaykan.com

 

redline

backled1