foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับ ฤดูหนาวแต่ร้อน และมีฝนตกกระจายทั่วประเทศเลยทีเดียว และตอนนี้ก็ฤดูเก็บเกี่ยวของชาวนาซึ่งไม่ได้เก็บเกี่ยวด้วยมือแบบดั้งเดิมแล้ว แต่หันมาใช้รถเกี่ยวข้าวแทนซึ่งทำได้รวดเร็วกว่ามากๆ แต่ก็มีปัญหาตามมาคือข้าวเปลือกมันยังไม่แห้งเก็บเข้ายุ้งฉางไม่ได้ ต้องมีการตากแดดให้แห้งก่อนสัก 2-3 วัน พอมีฝนมาแบบนี้ก็แย่เลย บางรายก็เอาไปตากบนถนนหนทางซึ่งอันตรายมากๆ อย่าหาทำเด้อพี่น้อง มันผิดกฎหมาย...😭🙏😁

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

: Facebook Likebox ::

: Administrator ::

mail webmaster

: My Web Site ::

krumontree200x75
easyhome banner
ppor 200x75
isangate net200x75

e mil

No. of Page View

paya supasit

ju juคันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า

        ## ถ้าได้ดิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้ว ก็อย่าได้ลืมผู้คนรอบข้าง @อย่าลืมบุญคุณคนที่เคยเอื้อเฟื้อเรา ##

soi3

ประมวลคำสอยจากจังหวัดกาฬสินธุ์นี้ รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ในงานวิจัย “คําสอย” ประมวลวรรณกรรมมุขปาฐะในจังหวัดกาฬสินธุ์" โดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีข้อมูลคำสอยที่รวบรวมได้ 218 สำนวน ได้จัดเรียบเรียงหมวดหมู่ตามลำดับหมวดอักษร คือ ก ถึง ฮ โดยเอาอักษรตัวแรกที่ขึ้นต้นคำสอยนั้นๆ เป็นหลัก ดังนี้

soi 1 สอย...สอย
ก้นกะมีหลายก้น ก้นจ้อมก้นเหวอ
ก้นกึ่งๆ นั้นแม่นก้นแตนลา
ก้นงามๆ ก้นผู้สาวขึ้นใหม่
ก้นขอด ๆ นั้นแม่นก้นบักหอย
ก้นมีหมอยนั้นแม่นก้นข้าวโพด
ก้นยาวโจดโลดก้นส่อนก้นไซ
ก้นมีไลก้นแตนก้นต่อ ก้นมีหน่อผู้หญิงนั่งฟังลำ
สอย...สอย
กำนันน้อยประกวดหี
ปรากฏว่าหีใหญ่ได้ทีโหล่
หีโหน่ได้ที่ห้า หีหนาได้ที่สี่
หีตี่ได้ที่สาม หีงามได้ที่สอง
หีเป็นฮองกลางได้ที่หนึ่ง
จึงตี่แตกบุ้ยจำมับ ดอกละนา
นางนา ...หางตาดำปื้ด
  สอย...สอย
กับแก้กับก๊า ผีบ้าสี่กัน
คันท่อใด๋มันกะบ่ยอมออก
บาดสิออกผัดขี้ออก ก๊าย ก๊าย ก้าย ก้าย
สอย...สอย
กั๊บแก้ กั๊บแก้ตาโล
มดกัดหัวโคยโป
ฟ้าวทายาหม่อง นี่...กะสอย
  สอย...สอย
เก็บใบตองมาฮองข้าวปลูก
พ่อสี่ลูกบ่มีแนวคา
สอย...สอย
เกิดซาติหน้า ให้หีหนาคือไตไก่
ให้หีใหญ่ท่อบ้าน จนโคยย้านแล่นหนี่ นี่...กะสอย
  สอย...สอย
โกเต็กเขาบ่เอิ้นโกเต็ก เขาเอิ้นหมวกหี
ซิ่นกระโปรงเขาบ่เอิ้นซิ่นกระโปรงดอก
เขาเอิ้นผ้าเช็ดหน้าหี หีเขาก็บ่เอิ้นหีดอก
เขาเอิ้นถํ้าเสี่ยงโคย โคยเขากะบ่เอิ้นว่าโค้ย
เขาเอิ้นไม้คอนหำ หำเขากะเอิ้นไข่ดาก นี่...กะสอย
สอย...สอย
เกิดเป็นผู้ชายอย่าเที่ยวหั่นเที่ยวนี้
อย่าไปเที่ยวกระหรี่ เข้าคลับ เข้าบาร์
คืนมาสี่ภรรยาของโตจำไว้
ถ้ามันอดบ่ได้ ให้คิดฮอด หมอมีชัย
ใส่งถุงยางอนามัย จั่งบ่เป็นโรคเอดส์
  สอย...สอย
แกงเห็ดเผาะ ใส่นํ้าเอาะเจาะ
เอาพี่อ้ายนี้เถาะขี้คร้านหาผัว
soi 2 สอย...สอย
ขนเอ๋ยขนอยู่ก้น กะเอิ้นขนก้น
ขนหัวกะเอิ้นขนหัว ขนอยู่คิงกะเอิ้นขนคิง
อยู่ขากะเอิ้นขนขา อยู่ขี่แฮ้ กะเอ้นขนขี่แฮ้
บาดห่าอยู่แอบแอ สังมาเอิ้นว่าหมอย
..แม่นาง...เอ้ย
สอย...สอย
เขาว่าหีกับข้าวดีพอปานกัน
หีกะได้สี่คัน ข้าวกินกะแซ่บ

หีกะได้นอนแหมบ ข้าวกินกะมีแฮง
กินอิ่มท้องกะโคยแข็งสี่กันหยังคํ่า

เขาว่าข้าวนั้นตํ่ากว่าหีสองวา
คือกินอิ่มขึ้นมามันได้อย่างไปขี่

หี นี้ได้ขึ้นนั่งสี่ บ่ได้ย่างไปไส สบายกว่ากันเยอะเลย
  สอย...สอย
ขี่ใส่หลุ่มหมาเคียด อันนี้...กะสอย
สอย...สอย
แข่วหว่องกินนํ้าฮองหี
ลงไปซี กัดหีควายน้อย นี่...กะสอย
  สอย...สอย
ข่อยสอยจั่งซี้ผิดหัวเจ้าบ่ ผิดพ่อเจ้าตี้
คันเจ้าเคียดอีหลี กะมาสี่กันซะ นี่...กะสอย
สอย...สอย
ขี้กะปอมตอดเงางึก งึก
คือโคยแข็งมันคึก ยามตื่นเช้า นี่...กะสอย
  สอย...สอย
ขนแขนกะบ่หนา ขนขา กะบ่มี
ขนหีหนาตื้บ
สอย...สอย
เขียดอีโม้ขาโป้ทางหลัง
สี่กะสิเป็นหยังพี่อ้ายกูตั้ว
  สอย...สอย
ไข่ไก่กะเอิ้นไข่ไก่
ไข่เป็ดกะเอิ้นไข่เป็ด
บัดไข่โคยเป็นหยังเอิ้นว่า ไข่หำ
ไข่เอ๋ยไข่ ไข่นกเขากะเอิ้นไข่นก
ไข่เป็ดเขากะเอิ้นไข่เป็ด ไข่ไก่กะเอิ้นไข่ไก่
บัดไข่คนเขาจังไรสังมาเอิ้นไข่หำ นี่...กะสอย
soi 3 สอย...สอย
ครูกับหมอลำเอากันบ่ได้ อาชีพบ่ถึกกัน
ตื่นเมื่อเซ้าครูไปสอนนักเรียน
กลับมาเฮือนฮอดคํ่า เมียผัดหนีไปลำ
แจ้งแล้วมาฮอดบ้าน ผัวผัดไปโรงเรียน
คือสิกลับฮอนเฮือนยามแลงยามคํ่า เมียผัดหนีไปลำ
เป็นจังซี้เหมิดปี บ่ได้สี่กันจั่งเทื่อ นี่....กะสอย
สอย...สอย
คุณพระพุทธเจ้านั่นอยู่ดีมีแฮง
คุณของข้าว ยามเฮากินปลา
คุณของนา ยามมันมีนํ้า
คุณของไม้ยามเฮาเฮ็ดเฮือน
คุณของเมียซักผ้าให้นุ่ง
คุณของมุ้ง ยามเฮากางนอน
คุณของหมอนหนุนหัวไว้นี่
เวลาโก้ยขึ้นสี่ ให้คิดฮอดคุณหี....แหน่เด้อ
  สอย...สอย
ควายอีตู้ผูกไว้ใต้เล้า
ตื่นเมื่อเซ้าหีฮ้อนวืด...วืด
สอย...สอย
คนสี่ดู๋เขาว่ากะหรี่
คนบ่สี่เขาว่ากระเทย
คนบ่สี่ซะเลย มีโคยไว้เยี่ยวอย่างเดียวบ้อ นี่...กะสอย
  สอย...สอย
โคยเป็นโจทย์ หีเป็นพยาน
มึงสิเป็นหลักฐานอีหลีบ้อ...แตด
สอย...สอย
โคยแทงหี
หน่อแตดแล่นลี่ นี่…กะสอย
  สอย...สอย
คนหีหมอย อยู่หน้าเสาธง
หียืนตรง หน่อแตดเรียบวุธ นี่...กะสอย
สอย...สอย
คันอยากกินกล้วยให้ปลูก
คันอยากมีลูกกะให้สี่กัน
  สอย....สอย
คันแม่นผมเป็นผู้นำหมู่บ้านนี้ ถนนในหมู่บ้าน
ผมสิพัฒนาให้มันดี ทาง อ.บ.ต. ผมกะสิพัฒนาให้มันดี
แต่ว่าทางเข้าหี ผมสิเทคอนกรีตสองชั้น
สอย...สอย
ครูน้อยครูใหญ่พากันบ้าหวย
ครูน้อยเผลอเลยนอนหลับกลางเว็น

ครูใหญ่เหลียวเห็นก็เลยปลุก ลุก ลุก
ครูน้อยดิ้นดุ๊กดุ๊กสี่สาม สามสี่ ทางครูใหญ่ก็เลยถาม
สี่สามหรือสามสี่หือ นี่...กะสอย
soi 6 สอย...สอย
จิ๊กเข้าไปขาใน ขานอก
เงินเดือนออกกะบ่เหลือพอแดง
ค่าข้าวแกงค่านั้นค่านี้
ค่ารถแท๊กซี่ค่ากินค่าสี่
เหลืออยู่นี่ สามร้อยสิบห้าบาท โว้ย…
 
 soi 71 สอย...สอย
ช้างสี่ช้างมันหันก้นขึ้นโพน
คนสี่คนท่าใด๋ดีเหมิด นี่...กะสอย
สอย...สอย
ซ้างตื่นซ้าง ไปลี้ใต้สังกะสี
โคยตื่นหีไปลี้อยู่ใต้หน่อแตด นี่...กะสอย
soi 7 สอย...สอย
เซิ๊บ ๆ หมาคาบเกิบมันพี
หมาบ่ดี หมาพ่อกำนัน
หมาเป็นตาซัง หมาผู้ใหญ่บ้าน
หมาขี้คร้าน หมาพ่อใหญ่ดี
หมาคาบหี หมาข้าพเจ้า มากินข้าวสาลูกหล่า
สอย...สอย
ซํ้าข้าวมันพี
ซํ้าหีมันจ่อย
นี่...กะสอย....
  สอย...สอย
ซุบหน่อไม้กินกับผักอีฮีน
ผู้สาวสํ่าน้อยหีแดงพีนลีน นี่...กะสอย
 
soi 9 สอย...สอย
เฒ่าบ้านเพิ่นบ่คือเฒ่าบ้านโต
เฒ่าบ้านโตนอนหลับกลางเว็น
ฝันว่าเพิ่นเหลียวเห็นว่าเลขสิออก
เทวดามาบอกว่าห้าสี่ สี่ห้า
สอย...สอย
เฒ่าบ้านเพิ่น ต่างเฒ่าบ้านโต
เฒ่าบ้านเพิ่นธรรมะธรรมโม
เมียของเพิ่น ต่างเมียของโต
เมียของเพิ่นธรรมะธรรมโม
บาดห่าเมียของโต บ่ให้ผัวสี่ลื่น
ผัวสี่ยามใด๋ สี่นำยามนั้น
  สอย…สอย
เฒ่าสิตายตายจ้อย
จั่งซิกะสอย...จักนอยสอยอีก
สอย...สอย
เฒ่าสิตายบ่ฮู้จักศีลห้า
บาดห่าเมียเอานมฟาดหน้า อามะ ภันเต
  สอย...สอย
เฒ่าสิตายบายนมเมีย ว่าแม่นถุงกาแฟ
เอาโอเลี้ยงให้ถ้วย แม่อีหนูจ๋า
สอย...สอย
เฒ่าสิตายบายนมเมีย ว่าแม่นถุงกาแฟ
แม่อีน้อยอย่าใส่นํ้าตาลหลายเด้อ
  สอย...สอย
เฒ่าสิตายอยากกินซิ้นหลอด
บาดจี่มาให้แดกปอด ผัดว่ากูบ่มีแข้วหยํ่า อันนี้....กะสอย
สอย...สอย
เฒ่าสองเฒ่าเด้ากันเหมิดแฮง
จนหัวโคยแดงหีออกแสง ม้าบ ม้าบ
  สอย...สอย
ผู้เฒ่าไหวดีล่อกินตับไก่
ผู้เฒ่าจังไรล่อสี่เด็กน้อย
สอย...สอย
เฒ่าบ้านเพิ่นบ่คือเฒ่าบ้านโต
เฒ่าบ้านโตอยากได้ผัวน้อย
ยามเวลาเขาต่อยเทิงตบเทิงตี
ผัดว่าโคยเข้าหี ผัดว่าฮอดปีหน้า
มายามแม่แหน่เด้อ ๆ ๆ บักหล่า
  สอย...สอย
เฒ่าบ้านเพิ่นเข้าวัดฟังธรรม
เฒ่าบ้านโตแทงไฮโลตายตํ่า
สอย...สอย
เฒ่าสิตายขี่ย่ายคันฮั้ว
ตื่นเมื่อเซ้าตู่ลูก ตู่หลาน
  สอย...สอย
เฒ่าสิตายตายซํ้า
งัดเฮือนดี ม่วนกุ๊ม
สอย...สอย
เฒ่าสิตายบ่ฮู้จักความ
ห่มผ้านวมสี่กันอยู่จ๊ะ ๆ ๆ นี่...กะสอย
  สอย...สอย
เฒ่าแก่แล้ว เนื้อเหี่ยวหนังยาน
นมกะยาน หีกะยาน หนังกะยาน
อนิจจา สังขาร ท้องลาวคือมารได้
สอย...สอย
เฒ่าสิตายบายของผัว
ว่าแม่นเกียร์รถบัส
บัดห่าจับได้ไป... กาฬสินธุ์ – ยางตลาด ไหมพี่
  สอย...สอย
เฒ่าสิตาย บ่ฮู้จักแผนที่
โคยตำหี นี่หรือเกาะสาก
สอย...สอย
เฒ่าอันหนึ่งเอิ้นว่าเฒ่า....โกโซ่
หัวโคยเสียกโพ่โว่ หุบไว้กะบ่ฟัง นี่...กะสอย
  สอย...สอย
เฒ่าบ้านเพิ่น ต่างเฒ่าบ้านโต
เฒ่าบ้านโต ชวนไปวัดเพิ่นผัดว่า
เจ็บท้องปวดหัว เหงานอน
ชวนไปฟังเทศน์พระนิกร ผัดหูซันที่ลี่
อรลีลาพาไปสี่ คือบ่แม่นอิฉันแน่น้อ
สอย...สอย
เฒ่าสิตายบ่ฮู้จักศีลห้า
บาดห่าเมียเอานมฟาดหน้า อามะภันเต
เฒ่าบ้านเพิ่นต่างเฒ่าบ้านโต
เฒ่าบ้านโต จ่มเซ้า จมแลง
หรือว่าเพิ่นอยากแทงหีเจ้าบ่หือ อันนี่...กะสอย
  สอย...สอย
เฒ่าสิตายบายไปถึกหีเมีย
ว่าแม่นเกียดังวีก
นี่บ้อโตกินหมากสี่ดากู นี่...กะสอย
สอย...สอย
เฒ่าสิตายบายหำผัว ว่าแมนไข่เป็ด
เจ้าสิขายหน่วยท่อใด๋
อันนี้...กะสอย จักหน่อยสอยอีก
  สอย...สอย
เฒ่าสิตายอยากกินลาบกระต่าย
บ่แมนของหาง่ายดี้ เฒ่าห่าหำโป
สอย...สอย
เฒ่าอันหนึ่งเขาเอิ้นเฒ่าจังไร
เบิ่งประกวดนางสาวไทย
เอามือลูบหี...อยู่ในโทรทัศน์
  สอย...สอย
เฒ่าสองเฒ่าเด้ากันจนเหมิดแฮง
จนหัวโคยแดง... หีออกแสงม้าบ ม้าบ
อันนี่...กะสอย
สอย....สอย
เฒ่าบ้านโต บ่คือเฒ่าบ้านเพิ่น
เฒ่าบ้านเพิ่น ตื่นเดิกลุกเซ้า

ตื่นขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์
เฒ่าบ้านโตลุกขึ้นมาคาแต่จม
  สอย...สอย
เฒ่าสิตายบายนมเมียว่าแมนเกิบห้อยฝา
สิขายคู่ละท่อใด๋ เฒ่านี่กะแมนเฒ่าเติบ
ใส่เกิบเหยียบขี่ อันนี้.....กะสอย
สอย...สอย
เฒ่าขี้คร้านสี่เมียกลางเว็น
เมียผัดเป็นเหม็น คือกลิ่นแห แถะเฒ่า
นี่...กะสอย
  สอย...สอย
เฒ่าขี้ฮ้ายซํ่าตื่นตดเหม็น
กลางคืนกลางเว็นคึดนำ...แต่สี่...อันนี้....กะสอย
สอย...สอย
เฒ่าผู้หนึ่งผู้เฒ่าโคยเสียก
เฒ่าจนตาเหลียก กะยังสี่บ่เป็น นี่...กะสอย
  สอย...สอย
เฒ่าต่อเฒ่าสี่ดากผู้เฒ่า
สี่บ่เด้าดันอยู่งัก งัก นี่...กะสอย
สอย...สอย
เฒ่าสองเฒ่าสี่กันเทิงเกวียน
บัดใกล้ฮอดเฮียนแล้ว เฒ่าฟ้าวใส่ ฟ้าวใส่ นี่...กะสอย
  สอย...สอย
เฒ่าสิตายบายโคยผัว ว่าแม่นโบกหมาก
ตั้งสิแท้แมนสากตำหี อันนี้....กะสอย
สอย...สอย
เฒ่าสิตายบ่เคยนับขาม้อน
ฆ้อนใส่หัวเฒ่านี่ซะบ่อนอ นี่...กะสอย
  สอย...สอย
เฒ่าสิตายบายโคยผัว..ว่าแม่นหมกมํ่า
จํ้าลูกจํ้า มันสิสวยโรงเรียน อันนี้...กะสอย
สอย...สอย
เฒ่าขี้ฮ้าย ซํ้าตื่นตดเหม็น
กลางคืน กลางเว็น หีเหม็นคือเก่า นี่...กะสอย
  สอย...สอย
เฒ่าสิตายอยากกินลาบกระต่าย
มันบ่แม่นของหาง่ายซั้นตี้เฒ่าผีปอบ
สอย...สอย
เฒ่าสิตายบายโคยผัว ว่าแม่นงัวหางก้อม
ป้อมใส่หีแน่นตืบ เออนา ๆ ๆ เฮ้อ เฮย
  สอย...สอย
เฒ่าสิตายบ่ฮู้จักนายกรัฐมนตรี
บัดเขาจับหี ผัดครางว่า ท่านนายกสมัคร นี่...กะสอย
สอย...สอย
เฒ่าสิตายอยากกินลาบกระต่าย
มันบ่แม่นของหาง่าย...เด้อีห่า..กินหัว...มึงเอ้ย

next greenคำสอยจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ตอนที่ 2

วรรณกรรมคำสอย ตอนที่ 1 | วรรณกรรมคำสอย ตอนที่ 2

redline

backled1

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)