foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับ ฤดูหนาวแต่ร้อน และมีฝนตกกระจายทั่วประเทศเลยทีเดียว และตอนนี้ก็ฤดูเก็บเกี่ยวของชาวนาซึ่งไม่ได้เก็บเกี่ยวด้วยมือแบบดั้งเดิมแล้ว แต่หันมาใช้รถเกี่ยวข้าวแทนซึ่งทำได้รวดเร็วกว่ามากๆ แต่ก็มีปัญหาตามมาคือข้าวเปลือกมันยังไม่แห้งเก็บเข้ายุ้งฉางไม่ได้ ต้องมีการตากแดดให้แห้งก่อนสัก 2-3 วัน พอมีฝนมาแบบนี้ก็แย่เลย บางรายก็เอาไปตากบนถนนหนทางซึ่งอันตรายมากๆ อย่าหาทำเด้อพี่น้อง มันผิดกฎหมาย...😭🙏😁

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

: Facebook Likebox ::

: Administrator ::

mail webmaster

: My Web Site ::

krumontree200x75
easyhome banner
ppor 200x75
isangate net200x75

e mil

No. of Page View

paya supasit

ju juคันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า

        ## ถ้าได้ดิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้ว ก็อย่าได้ลืมผู้คนรอบข้าง @อย่าลืมบุญคุณคนที่เคยเอื้อเฟื้อเรา ##

soi3

ประมวลคำสอยจากจังหวัดกาฬสินธุ์นี้ รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ในงานวิจัย “คําสอย” ประมวลวรรณกรรมมุขปาฐะในจังหวัดกาฬสินธุ์" โดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีข้อมูลคำสอยที่รวบรวมได้ 218 สำนวน ได้จัดเรียบเรียงหมวดหมู่ตามลำดับหมวดอักษร คือ ก ถึง ฮ โดยเอาอักษรตัวแรกที่ขึ้นต้นคำสอยนั้นๆ เป็นหลัก ดังนี้

soi 10 สอย...สอย
เดิก เดิกข่อน ผู้สาวนอนแก้ซิ่นห่ม
เหลียวเบิงกลีบข้าวต้ม
สองนิ้วอยู่หว่างขา
สอย...สอย
เดิก เดิกข่อน แสนออนซอนเสียงอึ่ง
ข่อนสิแจ้งเสียงฮ้องแห่งม่วนหลาย
โตหนึ่งหง่าง โตที่สองฮ้องตี่
โตที่สามฮ้องตี้ โตที่สี่ฮ้องหง่าง
soi 11 สอย...สอย
แต่น้อย ๆ เลี้ยงยากเลี้ยงซา
บาดว่าใหญ่ขึ้นมา ผัดขาวงาม...อาดหลาด
บาดเวลาผัวฟาด บัดฮ้องว่า..อี ๆ
บาดว่าเฮ้ย เฮย เข้า หี ... เฮ้ย... เฮย
ผัดเทิงหยิกเทิงข่วน
บาดว่าม้วนหางศีลแล้วผัดขาลาแป่งแส่ง
ละนานางนา หางตาดำปึ๊ด
สอย...สอย
แตดน้อยผี้หวี้ นกขุ่มหลี่สี่นกขุ่มเม้า
ผู้สาวหลกกล้าหน่อแตดเหลียวหลัง
ฟาดกล้า...บาดใด๋แตดฟอดแฟด ฟอดแฟด
นะแตดจ๋า นี้..กะสอย สอยแล้วกะสอยอีก
  สอย...สอย
ตั้งแต่เล็กแต่น้อย พ่อแม่บอกนอนเว็น
บัดเป็นสาวหีเหม็น บอกนอนเว็นมีแต่อยากสี่
สอย...สอย
เตะฟ้าแม่เฒ่าเตะฟ้า
เตะบ่ถึงหีตี่ม่าย่า อันนี่...กะสอย
soi 13 สอย...สอย
ท้ายหลาบหล่าย หีลายท่ามถ่าย
สิบ่ลายจังใด๋ หีเป็นหมากห่าง
นี่...กะสอย
สอย...สอย
ไทอีสาน ย้านโรคไหลตาย
เอาสีแดงมาทาหัวไม้
คนจังไรทาหัวโคยเสียกเจ้าของ
อันนี้....กะสอย
  สอย...สอย
ทุกข์ยากฮ้าย ปากกํ่ากินมันหมก
ผัดว่าปากกับหำ แฮ่งดำว่าเป็นฮ้าย
สอย...สอย
ท้าวคำสอน บ่ฮู้จักเฮ็ดเมีย
เห็นหมาผู้เลียหีหมาแม่
กูอยากตายเป็นหมาเด้ นี่...กะสอย
  สอย...สอย
เทิงหลายเพิ่นว่า กะโมม โตบ่ว่า โตว่าโบมสว่ายบักเสียก
เทิงหลายเพิ่นว่า แอบแอขา โตบ่ว่า โตว่าด้ามใส่บักเสียก
เทิงหลายเพิ่นว่า หมอย โตบ่ว่า โตว่าฝอยขัดบักเสียก
เทิงหลายเพิ่นว่า หน่อแตด โตบ่ว่า โตว่าหลักแพดบักเสียก
เทิงหลายเพิ่นว่า หี โตบ่ว่า โตว่าบ่อนลี้บักเสียก
เบิ่งมันกลิ้ง... มันเกลือก หลุบบุ้งหลุบพู
เบิงมันเสียกมันถู...เด้างึกเด้างาก 
soi 15 สอย...สอย
นกอี้จู้สี่นกอี้จู้
สี่กับซู้สี่แซบสี่นัว
สี่กับผัวคาบแซ่บคาบบ่
ให้มึงสี่ไปเถาะถ้ามึงว่ามันดี
มึงบ่หลู่โตนหี ให้มึงสี่ไปโลด
อีห่ากินปอดมึงนอกใจผัว
สอย...สอย
นํ้าขุ่น ๆ แม่นนํ้าเหล่าโท
นํ้าใส ๆ แม่นนํ้าเหล่ากลั่น
นํ้าของบักคอกั่น จ้างเจ้ากะบ่เห็น
ซั่วสิออกจากเอ็น โลด เทิงฟ้าวเทิงฟั่ง
คันบ่โก้ยขึ้นทั่ง มันบ่ไหลออกมา
  สอย...สอย
นกขี้ถี่สี่ต้างห้าต่าง สี่แม่ฮ้าง...บ่ยาก... บ่ซา
เฮาเตาะขา ล้มลงป่างหง่าง
เต้นก่างจ่าง ฮื้อซิ่นปกหัว

คาดลาดแล่นคืองัว ขึ้นเต็งท้องน้อย
นางว่าผัวของข้อย...เคยตอก...เคยแทง
มันกะยังบ่แฮง ลองเอาท่าใหม่ ๆ ๆ
สอย...สอย
นกเขาเขียวจับเฮียวไม้ท่ม
แม่เฒ่าจ่มว่าอยากได้ลูกเขย
บาดเวลาถืกซมเชย แม่บ่ว่าหยังดอก
บาดเวลานํ้าออก เป็นผัวแม่เถาะลูกเอ้ย
  สอย...สอย
นกขุ่มหลี่ สี่นกขุ่มดำ
เมียอยู่กรรมสี่แม่เฒ่าถ่า
เต๊ะปากลูกเขยซะน้อ อันนี้...กะสอย
สอย...สอย
นกขุ่มถี่กินบีนกกะตั้ว
ผู้สาวมักจัวตกหม้อกะทะ
ผู้สาวมักพระตกอเวจี
  สอย...สอย
นกแตดแต้บินข่วมปลายงิ้ว
หีท่อสองนิ้ว กะสิเอาสองแสน นี่…กะสอย
สอย...สอย
นกแตดแต้บินข่วมปลายข่อย
สี่โคยน้อยปานไม้ดีดหี 
  สอย...สอย
นกแตดแต้บินข่วมปลายตาล
ไผ๋ได้ผัวหัวล้าน... บ่อึดหม่องจูบ
สอย...สอย
นกขุ่มหลี่ กุ่มสี่นกกด
สาวนั่งตดแตดโงโล่งโค้ง
  สอย...สอย
นกจิบเฟื่องขาเหลืองอ่อยห่อย
สี่หีจ่อย ปานว่าฟักเขียงเป่า โป๊ก..โป๊ก นี่...กะสอย
สอย...สอย
นกขุ่มหลี่ สี่นกขุ่มหลี่
คนอยู่นี่...อยาก สี่กันเหมิด อันนี้...กะสอย
  สอย...สอย
นกขุ่มหลี่ บินข่วมกอไผ่
นักเรียนจังไร สี่ครูประจำชั้น
คั่นบ่เฮ็ดจังซั่น เพิ่นบ่ให้คะแนน นี่...กะสอย
สอย...สอย
นกแตดแต้บินข่วมทางเกวียน
ผู้สาวนักเรียน สี่ครูประจำชั้น
ขั่นบ่เฮ็ดจั่งสั้น สิบ่ได้คะแนน
  สอย...สอย
นกแตดแต้บินข่วมทางรถ
ผู้สาวนอนตด หมอยหีเพิงเวิ้บ
สอย...สอย
นกแตดแต้ บินข่วมปลายขาม
ไผ๋อยากได้มีเมียงาม ให้เอาเมียนักร้อง
  สอย...สอย
นกขุ่มหลี่ บินข่วมปลายตาล
ผู้ใด๋ได้เมียพยาบาล มันได้เว้นคืนสี่
....เมีย...คาเข้าเวร...เด๋อ...
สอย...สอย
นกแคบแคบินข่วมปลายเป้า
ผู้เฒ่าสี่กัน...หัวฟัด...หัวเฟืยน
  สอย...สอย
นกขุ่มหลี่ สี่นกขุ่มหลี่
ผู้เฒ่าสี่กันทั้งเด้าทั้งตด
สอย...สอย
นกขุ่มหลี่ สี่นกขุ่มดำ
สาวหมอลำสี่กับหมอสอย
  สอย...สอย
นกขุ่มหลี่ สี่นกขุ่มไฟ
ผู้สาวจังไรสี่แตงช้างน้อย
สอย...สอย
นกขุ่มหลี่ คุมสี่นกขอด
สี่สาวตาบอด...สนุกเบิ่งแตด
  สอย...สอย
นกแตดแต้ บินข่วมปลายตาล
สี่แม่มานปานอุ้มไหเหล้า
สอย...สอย
นกแตดแต้ขาเดียวชี้ฟ้า
ป้าผู้เดียวสี่ซํ้าสา...บ่อ..นอ อันนี้...กะสอย
  สอย...สอย
นกแตดแต้ แตดแต๊ตะวิด
กินของผิด... หีติดกระดูก
กินของถูก.... หีโต่งคืนมา
สอย...สอย
นกเขาเขียวจับเฮียวไม้ติ้ว
มือหนึ่งปั่นอิ้ว มือหนึ่งกำโคย
  สอย...สอย
นกเขาเขียวจับเฮียวไม้ไผ่
ผู้สาวขึ้นใหม่มักพ่อลูกอ่อน
สอย...สอย
นกแตดแต้บินสวบปลาซิว
บัดว่าหีเพิ่นหิว สวบหัวโคยเสียกอยู่...มุบ...มุบ
อันนี้...กะสอย
  สอย...สอย
นกจิบน้อยบินข้วมปลายตาล
งูทำทาน ตอดหำผู้ใหญ่บ้าน
สอย...สอย
นํ้าท่วมข้าวเห็นแต่ใบวี
นํ้าท่วมโรงสีขี้แกลบฟูอ่องลอง
  สอย...สอย
นมบ่ให้ว่านม ให้ว่าหลักจับสี่
หีบ่ให้ว่าหี ให้ว่าถํ้าเสี่ยงโคย
โคยบ่ให้ว่าโคย ให้ว่าไม้คอนหำ
หำบ่ให้ว่าหำ ให้ว่าลูกตุ้มดาก อันนี้....กะสอย
สอย...สอย
นกจิบเฟือง ขาเหลือง อ่อยห่อย
เสียกโคกอ่อยเด็กน้อยเลี้ยงควาย
เขาว่าแม่นกล้วย ฟ้าวแล่นมาหา
เซาสูเสา โคยเสียกกูดอก นี่...กะสอย
  สอย...สอย
นกกะปุกสี่นกกะปุก
คนในคุกสี่กันคาโซ่
สอย...สอย
นกแตดแต้ ขาเหลืองอ่อยห่อย
สี่โคยจ่อย ปานว่าหนอนไต่หี นี่...กะสอย
  สอย...สอย
นํ้ากว้างตื้น มันสายาก นานบก
ข้าวอยู่ดินเบิงน้อย ปลาอยู่ฮ้อยเบิงหลาย
บาดผู้หญิงนอนหงาย เทิงโนนเทิงสวด
สอย...สอย
นกขุ่มหลี่ สี่นกขุ่มไฟ
สาวจังไร สี่ด้ามมีดตอก
บาดเวลานํ้าออกผัดฮ้องหาอีแหม่
อีแหม๊ อีแหม่ อีแม่...
  สอย...สอย
นกขุ่มหลี่ กุมสี่นกเค้า
หีผีเป้ากุมสี่โคยดิบ
สอย...สอย
นกเขาเขียจับเฮียไม้ไผ่ หีบ่ไค่เอามดมากัด
บาดว่าโคยมาขัด ผัดปู๊ดป๊าด ปู๊ดป๊าด
  สอย...สอย
นกเขาเขียวจับเฮียวไม้ติ้ว
หีบ่ท่อสองนิ้ว ว่าแต่โตเป็นสาว

นมบ่ท้อบักนาว ว่าแต่โตมีชู้
บาดว่าโคยเขาหยู้ ผัดเทิงเด้งเทิงดัน

บาดว่าเถิงฮูคัน ผัดคุณผี คุณพี่ คุณพี่
อันนี้....กะสอย
สอย...สอย
นกเขาเขียวจับเฮียวไม้หว้า
สี่ทางหน้าบ่ท่อทางหลัง

สี่ทางหลังผัดทั้งคันทั้งเด้า
โคยแดกเข้าเอามือจับนม

ดังหอมผม สังมาคักแท้น้อ ๆ ๆ
อันนี้...กะสอย
  สอย...สอย
นกเขาเขียวจับเฮียไม้ไผ่
หีบ่หมอยเอาหางม้ามายัด
โคยบ่เสียกเอาเปียกไข่มาสุบ
บาดเวลามันหลุบผัดปูดเจียก ปู๊ดเจียก
สอย...สอย
นกกะบาตีเหล็กปัก ๆ ๆ ๆ
ขโมยลักของเฒ่าทิตทองขายัก
คักบ่คักสี่หีกลางเว็น
เปิดซิ่นขึ้นเหลียวเห็นดวงตะวันแดงจ่ายหว่าย
  สอย...สอย
นกแอ่นแส่วจับดินย้านไข้
นกแตดแต้จับไม้ย้านตาย
นกเจ่าลายสี่นกยางก๊อก
นกหัวหงอกสี่นกหัวขวาน
นกนางนวลสี่นกนางแอ่น
นี่จังแม่นสูสี่กันอะไรนักหนา…นะฮะ
สอย...สอย
นกเก็ดหอย หีหมอยยามลอบ
หีจอบยามไซ หีไปยามตุ้ม หีซุ่มปลาบึง
หีหยึ่งบ่แล้ว มีแข่วเล่มเดียว
หีเคียวแต่น้อย หมอยลามเป็นแหน
หีเนินสุดจุ้มกุ้ม หีหงุ้มบ่ไหว
หีใหญ่เผ้อเว้อ...เกิ้บ
  สอย...สอย
นกแตดแต้ขาเหลือง นกจิบเฟืองขาจ่อย
คนซื่อน้อยของใหญ่กะมี นี่ ...กะสอย
สอย...สอย
นกคุ่มหลี่ สี่นกคุมไฟ
ผู้สาวจังไร พาชีไปเล่นบ่าว นี้...กะสอย
  สอย...สอย
นกคุ่มหลี่ สี่นกคุมหลี่
ผู้สาวหีตี่ว่า... แต่นั่งขัดตะหมาด อันนี้...กะสอย
สอย...สอย
นกจิบเฟือง สี่นกจิบเฟือง
ผู้สาวหน้าเหลือง เอาผัวแต่น้อย
  สอย...สอย
นกแตดแต้บินข่วมป่าเกตุ
กินบ่เลือกเขาเอิ้นว่าเปรต
มั่วเข็มมั่วเพศติดเอสด์ไม่รู้ตัว
สอย...สอย
นกขี่ถี่ กะสี่ต้าง ห้าต้าง
ฮ้างเทื่อเดียว เขาว่ามันหย่อนเตะเซะ
ฮ้างเทื่อสอง เขาว่ากองเอ้เล้
ฮ้างเทื่อสาม จักมันเป็นจั่งใด๋ มันบ่ฮู้จัก
 soi 16 สอย...สอย
บทแซบอีสาน..แก้มก่าย..แก้ม
ลิ้นแลกลิ้น...ไหล่เอื้อมไหล่
คอซอนคอ...เฮ็ดกันบ่ทันพอ
ฟ้าแจ้งจ่างป่าง นี่...กะสอย
สอย...สอย
บ่าวสํ่าน้อยหำหมอยพอขนบัว
ถืกสาวเฒ่าสี่ยันใส่ฮั้ว
ฟ้าวฮ้อง...ของข้อยมันสิหัก
นี่...กะสอย
  สอย...สอย
บ่าวบ้านโตสูบแต่ยาก้นกรอง
บัดเพิ่นสูบยาใบตองสํ่าสูบลำปอ นี่...กะสอย
สอย...สอย
บักหัวเถิกลุกเดิกสี่เมีย
เมียตีทำ....ติดฝาแอดแปด นี่...กะสอย
  สอย...สอย
บักหัวแป้วสี่แมวในวัด
แมวโงมากัดปัดหัวแมวอยู่ไว้ไว่ นี่...กะสอย
 
soi 17 สอย...สอย
ปลาละมีหลายปลา ปลาซิว... ปลาสร้อย
คนกาฬสินธุ์ เฮาบ่กินก้อย
โรคพยาธิกะบ่มี อยู่ทางอ้วน อยู่ท่างพี
นอนตะแคงสี่หีเมีย อยู่...น่วมน่วม
สอย...สอย
ปุ๋ยใส่ไฮ่ เฮิ้นปุ๋ยคอกธรรมดา
ปุ๋ยใส่นา เอิ้นว่าปุ๋ยบ่อแต็ช
บาดว่าปุ๋ยใส่แตด ผัดเอิ้นว่านํ้าโคยเสียก
อันนี้...กะสอย
  สอย...สอย
เป็ดสี่เป็ดอยู่ใต้ห่มไผ่
ไก่สี่ไก่อยู่ใต้ห่มทัน
ยามมันคันสั่นขนอยู่พรื๊ด...พรื๊ด
สอย...สอย
ปลาเข็งแกลบ บ่เข้าหลี่เข้าต้อน
ใผ๋อยากมีผัวซ้อนให้มาสี่หมอสอย นี่...กะสอย
  สอย...สอย
ปุ๋ยใส่ข้าวนั่นแม่นปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยใส่ผักซีนั่นแม่นปุ๋ยขี้ไก่แห้ง นี่...กะสอย
สอย...สอย
ปลีกล้วย....ฟักใส่ลาบนกขุ่ม
แม่นผู้ใด๋หียุ้ม สิทุ่มให้สิบบาท นี่...กะสอย
  สอย...สอย
ปุ๋ยของข้าวคือปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยของหีคือบักโคยเสียก
 
soi 18 สอย...สอย
ผักกระเดากินกับลาบกุ้ง คนท้องปุ้งหีงํ้า
คนท้องบํ้าหีโหน หน้าผากโนหีใหญ่
หน้าผากไค่หีตูน หน้าผากนูนหีสวด
หน้าผากลาดหีแป หน้าผากแงหีจ่อย
หน้าผากน้อยหีจี๊ คันอยากได้ดี...
ให้เลือกเอาหน้าผากใหญ่ ๆ เบิ่งอันนั้นมันไค่...
สํ่าหมู่น้อยนอนเฮียงกัน...ปึ้บ นี่...กะสอย
สอย...สอย
ผักกระเดากินกับลาบนกขุ่ม
บ่ฮู้จักฮอดยุ้ม...พากันเกิดมาหยัง
ซ่างบ่ลงไปไทยหากินข้าวจ้าว
ให้มันยุ้มย้าว ๆ... สาแล้วจังมา
  สอย...สอย
ผักกระโดนกินกับลาบนกเป้า
ผู้เฒ่าสี่ผู้เฒ่า...บ่เห็นปล่องไป...ปล่องมา
ผัดเซาเอาซื่อ ๆ ...สมนํ้าหน้ามันอยากเฒ่าหลาย
เฒ่ากะซ่างแม่ มันมีโคยอยู่ดอก
สอย...สอย
ผักกระโดน กินกับลาบปลาสร้อย
สี่เด็กน้อยปานขี่เฮือแซม
กูย่านแข้กินกูเด้
  สอย...สอย
ผักกระเดา....กิบกับลาบไก่โจ้น
สี่หีโต้นบาดว่า...หมุนหมอนเทิ่ง
อันนี้....กะสอย
สอย...สอย
ผักกระเสด กินกับลาบนกจอก
เลือดหีออกมันอยากคาบโคยเสียก
  สอย...สอย
ผักกระโดนกิบกับตำหมากกอ
บ่าวขางอ...มักสาวขาก้อม... เด้อ นี่...กะสอย
สอย...สอย
ผักสะระแหน่ กินแก้เจ็บท้อง
ผู้ใด๋อยากมีท้อง ให้สี่กันเด้อ อันนี้...กะสอย
  สอย...สอย
ใผ๋อยากเห็นหี ให้ไปเฮียนแพทย์
ใผ๋อยากเห็นแตด ให้เฮียนพยาบาล
สอย...สอย
ผู้บ่าวสํ่าน้อยโคยหมอยได้พ่อ
พ่อผี้บ้าพาลูกโคยหมอย นี่...กะสอย
  สอย...สอย
ผักกระเดากินลาบฟาน
นมยานยานเอาไว้ถ่าลูกถ่าเต้า
อันเค้าเม่าจังเอาไว้ถ่าพ่อมันเด้อ
สอย...สอย
ผักกระเดา...กินลายบนกขาบ
ผู้ใด๋หีตาบ ...เอามาประกวด
ผู้ใดหีสวดให้ได้ที่หนึ่งเลย อันนี้...กะสอย
  สอย...สอย
ผู้บ่าวทิด บ่ลึ่งผ้าโสร่ง หัวโคยเสียกฮุถง
ย่างก่างก้าย ก่างก้าย อันนี้...กะสอย
สอย...สอย
ผักกระเดากินกับลายปลาสร้อย
สี่คนจ่อยปานดำนาแกน นี่...กะสอย
  สอย...สอย
ใผ๋ได้ผัวข้าราชการเพิ่นกะว่าเพิ่นคัก
ถืกมื้อใด๋เพิ่นพักวันอาทิตย์ วันเสาร์
ถืกเมื้อใด๋เพิ่นเมา กะเด้าไปซื่อ ๆ
สอย...สอย
ผักกระเดากินลาบนกขุ่ม
สี่กันแล้วตุ้มผ้า... เหงื่อแตกหน้า...แตกหลัง
นี่...กะสอย
  สอย...สอย
ผักกระถิน...กินกับลาบนกจิบ
ผู้ใด๋ตาหยิบ สี่ไวปานเหมื่อ อันนี้...กะสอย
สอย...สอย
ผู้สํ่าน้อย บ่ฮู้จักรถวิบาก
บัดเขายกดาก ยกล้อเลยพี่
  สอย...สอย
ผู้สาวสํ่าน้อย บ่ฮู้จักดาวบ้านดอน
บัดเขาไปนอน อย่าติงคิง
น้องอย่าติงคิง นี่...กะสอย
สอย...สอย
ผักอีตูใบหูดใบหด
เลี้ยงผู้เฒ่าเอาไว้... ดม...ตด
อันนี้..กะสอย
  สอย สอย
ผู้ใด๋หีหมอยเอาไปฮองฮังไก่
ผู้ใด๋หีใหญ่เอาไปเฮ็ดลานมัน นี่...กะสอย
 
soi 19 สอย...สอย
ฝันเห็นหี ให้ตีเป็นสี่แปด
ฝันเห็นแตด ให้ตีเป็นแปดสี่
ฝันเห็นเทิ่งแตด...เทิ่งหี ให้ตีเป็น
สี่สี่แปด หรือ แปดแปดสี่
สอย...สอย
ฝรั่งผัวเมีย มาอยู่เมืองไทย
เฮ็ดปานใด๋ บ่มีลูกจักปี
ย้อนเมียซื่อ รูบี้ ผัวเพิ่นซื่อ ดอสั้น
อันนี้....กะสอย
  สอย...สอย
ฝนสิตกฟ้าขาว...ดาวแจ้ง
ฟ้าสิแจ้ง...ฟ้ามืด...ฟ้ามัว
ผัวสิหนี...กะคันหีหย้าบ ๆ ๆ
 
soi 20 สอย...สอย
พ่อเฒ่ากอ๊กวอกตอกดากพ่อเฒ่าวํ่า
พ่อเฒ่าวํ่าบีบหำพ่อเฒ่าวอก
สอย...สอย
พ่อฒ่าหำเหม็นไปเป็นแอ็ดรถ
ยามลูกเขยถอยรถ ถอยหมอนลูกพี่
นี่..กะสอย
soi 21 สอย...สอย
ฟังเด้อเจ้า สิเว้าเรื่องสี่
แมงหมี่สี่แมงหมี่ ปีกวีแว๊ด แว๊ด
แฮดสี่แฮด โคมกันหล่างง่าง
ซ้างสี่ซ้าง หางซี้โก่งโด่ง
หมาทำโปง สี่กันเดือนเก้า
ผู้เฒ่าสี่ผู้เฒ่า สี่บ่เข้า
เด้าอยู่งัก งัก อันนี้...กะสอย
 
soi 23 สอย...สอย
หมาสองโตฮ้อง สอย ..สอย..
เจ้าหลวบหล่วยหน้าส่วยใบศรี
ขี้สูดติดหีเจ้ายังอยู่บ่อ โตแม่ยัง ๆ ๆ
โตผู้แท้บ่อน้อ โตแม่แท้ ๆ
แล้วโตผู้มาดีใจหลายแถ้

โตแม่นางกะคือกัน นั้นแล้ว แอ๋ง ๆ ๆ ๆ
สอย...สอย
มีแต่โคยบ่มีหำ....อยู่นำเอาเอิ้นว่าโคยซ้าง
มีโคยสี่บ่ได้...เขาเอิ้นว่าโคยตาล
หีบ่เคยพ้อโคย...เขาเอิ้นว่าหีหน่อไม้
มีแต่หำบ่มีโคยอยู่นำ เขาเอิ้นว่าหำหมากหมี้
หำฟังลำอยู่นี้มีโคยอยู่นำเหมิดซูคน..
เสียกพร้อม…เด้อ...
  สอย...สอย
แมวฮ้องโตผู้ สอย...สอย แมว ๆ เขาว่าเจ้ามีซู้ ๆ
โตแม่ไผว่า ๆ โตผู้เขาว่า โตแม่บ่อมี ๆ โตผู้สี่กะนา ๆ
ฟู่ ๆ ๆ ๆ หมาไล่ แมวขึ้นฮั้วมา ๆ ๆ มึงมา
สอย...สอย
แมงช้างงอบ
สี่แมงช้างงอบ
สี่กันแล้วไต่หนีงอบ งอบ
  สอย...สอย
แม่บอกเอาน้อง ทำท่าปวดหัว
แม่บอกเอาผัว มื้อใด๋ละอีแม่
สอย...สอย
แม่กะคุยพอแม่ ลูกกะคุยพอลูก
เหลียวเบิ่งหูก...พอปานว่าหมาหยํ่า
ดอกวะนานางนา... หางตาดำปื้ด
soi 24 สอย...สอย
ยามลุกขึ้นเพิ่นให้หงุ้มสระอี
ยามเฮาหนีเพิ่นให้เบิ่งหม่องนั่ง
ยามเฮาฟังเพิ่นให้เหลี่ยวลงดิน
ยามเฮากินเพิ่นให้เคี้ยวละเอียด
ยามเฮาเคียดเพิ่นให้นับสามที
ยามเฮ้อ เฮย เข้าหี .. เฮ้อ... เจิ้ม
สอย...สอย
ยางสะติ๊กเส้นละหนึ่งบาท
ยิงนกกะได้... ยิงไก่กะดี
ยิงหี ดังตั๊บ อันนี้...กะสอย
  สอย...สอย
ยาพาราเป็นยาแก้ปวด
ผู้ใด๋หีสวดเอาไปแผงหนึ่ง อันนี้...กะสอย
สอย...สอย
ยามผัวอยู่ ว่าผัวสี่ดู๋
บาดผัวไปซาอุ สี่ดู๋กว่าผัว นี่...กะสอย
soi 26 สอย...สอย
โลกนี้บ่ยุติธรรมจักสะหน่อย
เด็กน้อยผู้ชาย เอิ้นว่าบักหำ
เด็กน้อยผู้หญิง ผัดเอิ้นว่าอีนาง
สังบ่เอิ้นว่าอีหี...น้อ อันนี้...กะสอย
สอย...สอย
ลูกสาวเพิ่นบ่คือลูกสาวโต
ลูกสาวเพิ่นผู้งามโพโล
หรือเพิ่นตั้งนะโมก่อนบ้อ ...ยามเพิ่นเด้า
อันนี้....กะสอย
  สอย...สอย
ลูกสาวหล่า...มากค่าหลายหลาย
เหลี่ยวเบิ่งหีเพิ่นลาย...ปานว่ากับแก้
สอย...สอย
ลาบปลาดุกกินกับผักกระโดน
หีขนขนกินกับหัวโคยเสียก นี่...กะสอย
  สอย...สอย
ลูกสาวเดียวหีเคียวคือแม่
หีแม่หมอยหีลูกพวมบ่ง
สอย...สอย
ลูกน้อย ๆ ให้อยู่แง่ ๆ ๆ
พ่อกับแม่สี่กันอยู่บ้อ นี่..กะสอย
  สอย...สอย
ลูกบ่ดี พ่อแม่ปากเปียก
ลูกโคยเสียกพ่อแม่อยากอาย
สอย...สอย
ลูกเยี่ยวใส่ซิ่นผัดเทิ่งตบเทิ่งตี
บาดผัวเหยี่ยวใส่หี
ผัดกัดแข่วอยู่ก๊าด ๆ ๆ นี่...กะสอย
soi 28 สอย...สอย
สองเขือเฒ่าทวยปัญหาสำคัญ
คืนหนึ่งนอนนำกัน... นึกสนุกลายต่าง
ความทวยเป็นตัวอย่าง สอนลูกสอนหลาน
ปัญหาพิสดารฟังเด้อคุณแม่
ทั้งคนเฒ่าคนแก่ พวกลูกพวกหลาน
ฟังปัญหาสำคัญผัวถามเมียว่า
เฒ่า ๆ ยามมันแข็งงึกขึ้นก่อน
ยามมันอ่อนอ้อยซ้อยลงมาเนี้ย
เมียตอบ เหอ เฮย หนิ่งหน่อง หนิ่งหน่อง เนี้ย ๆ
สอย...สอย
สาวสํ่าน้อยกำลังขึ้นใหม่
เห็นหน่อไม้เป็นหน่อตู้ปู้
เลิกซิ่นฮุลงใส่ซะหมับ
เต้นงับ ๆ หีสับลงปุ้ย
จุ๊บคันดีแท้นอ สังมาแซบแท้นอ
สังมาคันแท้นอ อีแหม อีแม่
  สอย...สอย
สี่หีหมอย.. ปานว่าแทงหนวดกุ้ง
จักว่ายุ่งบ่ยุ่ง จักของเพิ่นของโต
บาดว่าโคยโมโห แดกเข้าบุ้ยบุ้ย
หีกะเลยบ่อุ๊ย...ปล่อยเข้าไปสา
หมอยก็จ้า จ๊ะ จ๋า จ๋า จ๋า จ้า จ้า...
สอย...สอย
สาวแม่ฮ้างนั่งขี่อยู่ในสวน
นั่งหน่อกล้วยอ้วน ๆ
ฮ่วยมาคือคนแท้น้อ นี่...กะสอย
  สอย...สอย
สาวสํ่าน้อยอยากได้ผัวดี
เหลียวเบิงหีบ่ล้างสบู่
สอย...สอย
สาวสํ่าน้อยนั่งขี่หงอยขอน
บั้นท้ายสีหย่อน ๆ ๆ มีผัวแล้วตี้
  สอย...สอย
สาวสํ่าน้อยเที่ยวเล่นสงกรานต์
นมบ่ทันแตกพาน เหลี่ยวเห็นพอ..ติ..ปิ๊
สอย...สอย
สาวสํ่าน้อย บ่ฮู้จักช่องเจ็ดสี่
โคยตำหี ทีวีเพื่อคุณ
  สอย...สอย
สาวสํ่าน้อย บ่ฮู้จักเป๊บซี่
โคยตำหี เป๊บซี่ดีที่สุด
สอย...สอย
สาวสํ่าน้อย บ่นุงกางเกงใน
บาดซิ่นถู...หี...บาดใด๋... บ๋า
มาแซบมานัว แท้นอ
  สอย...สอย
สาวสํ่าน้อย หัดสวดสรภัญญ์
นั่งทับขวยมดคันหีแดงพีลีน
สอย...สอย
สี่ดู๋เขาเอิ้นกระหรี่ บ่สี่เขาเอิ้นกระเทย
ถ้าบ่สี่ซะเลย เขาเอิ้นหลวงพ่อ
  สอย...สอย
สาวนักเรียนบ่ฮู้จักพู่กัน
บัดถืกเขาฟัน... โอ้โฮ้ฝีแปรง...ร้ายกาจ
สอย...สอย
สาวสํ่าน้อยบ่ฮู้จักแลคตาซอย
บัดเขาไปพาสอย  อาหารเสริมสำหรับคุณ
  สอย...สอย
สาวสํ่าน้อยบ่ฮู้จักหลอดนีออน
บัดเขาเอาโคยสอดหี หลอดนิออนยาวจัง
 
soi 29 สอย...สอย
หมากขามโค้งหมากขามข้อห่าง
หว่างขาผู้เฒ่ามีแต่ ปุ้มป่าน ปุ้มไหม
กล้วย อ้อย ส้อยปี ข้าวโพด สารี หมากพริก
หมาเขือ เกลือ ปลาแดก
ขี้หร้าโหน่งบ่โหนง โฮม อยู่หั่นเหมิด
ปลาแดกเหม็น บัดว่าปลาแดกโหนง
บัดหีเหม็น คือบ่ว่าหีโหนง น้อ อันนี้...กะสอย
สอย...สอย
หมากขามโค้ง...กะหมากขามซงเลง
โคยโตเองสี่แล้วเมี่ยนไว้
หรือ สอย...สอย
หมากขามโค้งหมากขามข้อหวาน
สี่แม่มาน ปานขี่งัวหนอก
สัวว่านํ้าสิออก...แฟบท้องเกือบตาย เว่ยเฮ้ย
  สอย...สอย
เหม็นตด เหม็ดขี่ แล่นหนี
บาดฮาเหม็ดหีนอนเฝ้ายั่งคืน อันนี้...กะสอย
สอย...สอย
หัวคิงไคเป็นกอ พะยะ
ผู้สาวมักพระตกอเวจี
  สอย...สอย
หัวคิงไคเป็นกอพะยะ
ผู้สาวมักพระไปร้องสรภัญญ์
สอย...สอย
หีผู้สาวกินข้าวเม่า
หีผู้เฒ่ากินขี้แกลบ กุ๊บกั๊บ ๆ
  สอย...สอย
หมอยบ่ให้ว่าหมอย....ให้ว่าคิ้วหี
หี..บ่ให้ว่าหี...ให้ว่า...หีบ...ปิ้งแตด
แตดบ่ให้ว่าแตด ..ให้ว่าหลักกิโล..หี...
อันนี้...กะสอย
สอย...สอย
หน่อ เอ้ย หนอ เป็นกรรมการ
หีกับหมอยขึ้นชกชิงแชม์ป
ตดแตด..แอ่น..แอ๊นเป็นเสียงระฆัง
อันนี้...กะสอย
  สอย...สอย
หีเอ้ยหี หีบ่มีกระดูก
บาดยามออกลูก หีอ้าเวเว้ นี่...กะสอย
สอย...สอย
หมอยบ่ให้เอิ้นว่า..หมอย
ให้เอิ้นว่าฝอยขัดแตด นี่..กะสอย
soi 30 สอย...สอย
อยู่ในนํ้าแม่นปลา อยู่ในนาแม่นข้าว
อยู่ในเข่งเขาเอิ้นปลาทู อยู่ในฮูแม่นอีปูก้ามโข่ง
อยู่ในซ่งเอิ้นหมากไขหำ อยู่ในบั้งเอิ้นเอียนปลาไหล
อยู่ในกางเกงในแตกกลางพู้ยู้
บักงูสิงห์เดือย...มันนอนอยู่ ตาเหลื่อมเม้า ๆ
ตาของเจ้าเห็นฮุ่งยามกลางคืน ...ฟืนบ่ไฟทั่งเข้าไปบ่อย ๆ
กูอยากตัดซ่งน้อย...ให้มึงอยู่ยามหนาวเบิ่งเด้อ..โคยเอ้ย
  สอย...สอย
อ้ายทิดสิกใหม่ บ่ฮู้จักปืนผา
บัดว่าเมียยกขา โฮลูกปืนยางหน่อง
อันนี้...กะสอย
สอย...สอย
อุ้มลุ้ม อุ้มลุ่ม นกขุ่มติดซิง
เหลือแต่เป็นพี่หญิง หีน้อยกว่าน้อง

back greenคำสอยจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ตอนที่ 1

วรรณกรรมคำสอย ตอนที่ 1 | วรรณกรรมคำสอย ตอนที่ 2

redline

backled1

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)