foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับ ฤดูหนาวแต่ร้อน และมีฝนตกกระจายทั่วประเทศเลยทีเดียว และตอนนี้ก็ฤดูเก็บเกี่ยวของชาวนาซึ่งไม่ได้เก็บเกี่ยวด้วยมือแบบดั้งเดิมแล้ว แต่หันมาใช้รถเกี่ยวข้าวแทนซึ่งทำได้รวดเร็วกว่ามากๆ แต่ก็มีปัญหาตามมาคือข้าวเปลือกมันยังไม่แห้งเก็บเข้ายุ้งฉางไม่ได้ ต้องมีการตากแดดให้แห้งก่อนสัก 2-3 วัน พอมีฝนมาแบบนี้ก็แย่เลย บางรายก็เอาไปตากบนถนนหนทางซึ่งอันตรายมากๆ อย่าหาทำเด้อพี่น้อง มันผิดกฎหมาย...😭🙏😁

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

e mil

No. of Page View

paya supasit

ju juคันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า

        ## ถ้าได้ดิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้ว ก็อย่าได้ลืมผู้คนรอบข้าง @อย่าลืมบุญคุณคนที่เคยเอื้อเฟื้อเรา ##

Kon Tam Tian

ในเดือนหน้ากรกฎาคมที่จะถึงนี้ มีเทศกาลงานสำคัญคือ วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีการจัดงานใหญ่ "๑๒๑ ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา" อันเป็นงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ต้นฉบับกลับมาอีกครั้ง หลังจากต้องงดจัดงานจากโรคโควิดร้ายไปนานถึง 2 ปี ขอเชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวกันได้ตั้งแต่บัดนี้เลยนะครับ ตามคุ้มวัดต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มระดมช่างฝีมือมาจัดทำต้นเทียนกันแล้ว

candle festival 2565 02

กำหนดการจัดงาน มีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ท่านได้มาเยี่ยมชมกันตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมเลย มีดังนี้

วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2565

 • การเยือนชุมชน ชมวิถีคนทำเทียน ณ วัดมหาวนาราม วัดบูรพา วัดแจ้ง วัดพลแพน วัดพระธาตุหนองบัว วัดผาสุการาม และวัดศรีประดู่

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

 • พิธี "เปิดเฮือน เยือนเมืองเทียน เมืองธรรม" ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง

candle ubon

วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565

 • ชมวิถีวัฒธรรมเฮือนอีสาน และการแสดงศิลปวัฒธรรม อัตลักษ์เมืองอุบล (5 กลุ่มอำเภอ) ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
 • กิจกรรมสืบศาสตร์ ยลศิลป์ เยือนถิ่นเมืองเทียน เมืองธรรม ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
 • กิจกรรมเช็คอินถิ่นเทียน ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
 • การจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน (OTOP) ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
 • ชมการประดับตกแต่งเมือง/คุ้มวัดต่างๆ ด้วยสีสันแห่งเทียน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565

 • พิรับเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี เคลื่อนมายังบริเวณหน้าศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง
 • พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
 • การประกวดต้นเทียนพรรษา (วันรวมต้นเทียนทั้งหมด) ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง
 • พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2565 ณ บริเวณปะรำพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565

 • การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประกอบแสง เสียง ภาคกลางคืน (ลูกอีสาน)
  - จุดที่ 1 บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
  - จุดที่ 2 บริเวณหน้าลานขวัญเมือง (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า)

candle night 01

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565

 • พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เป็นเทียนชัยมิ่งมงคล นำขบวนแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณปะรำพิธี หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
 • พิธีทอดถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
 • พิธีมอบถ้วยรางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษา ณ บริเวณปะรำพิธี บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

candle festival 2565 04

เส้นทางขบวนแห่เทียนพรรษา 2565 ใช้เส้นทางเดิมตามนี้ครับ

วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2565

 • จัดแสดงต้นเทียนพรรษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1, 2 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง

วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2565

 • กิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ณ วัดมหาวนาราม วัดบูรพา วัดแจ้ง วัดพลแพน วัดพระธาตุหนองบัว วัดผาสุการาม และวัดศรีประดู่

QR code candle

ต้นเทียนที่จะมาร่วมงานในปี 2565

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับความร่วมมือจาก ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา โรงเรียน วัด และชุมชนต่างๆ ร่วมมือกันจัดสร้างต้นเทียนพรรษาแบบต่างๆ จัดตกแต่งรถ ริ้วขบวนแห่ นางรำ มาร่วมในงานเทศกาลแห่เทียนพรรษา ปีนี้มีจำนวน 41 ต้น ดังนี้

 ต้นเทียนประเภทแกะสลัก

ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์

ต้นเทียนประเภทเทียนโบราณ

ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่
 • วัดไชยมงคล
 • วัดเมืองเดช
 • วัดผาสุการาม
 • วัดพระธาตุหนองบัว
 • วัดหายโศก
 • วัดบูรพาราม
 • วัดพลแพน
 • อำเภอสว่างวีระวงศ์
 • วัดภูเขาแก้ว
 • เทศบาลตำบลเมืองเดช
 • อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • อำเภอทุ่งศรีอุดม
ขนาดกลาง ขนาดกลาง ขนาดกลาง
 • วัดกลาง
 • วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
 • อำเภอเขมราฐ
 • วัดสุทัศน์วนาราม
 • วัดแจ้ง
 • อำเภอบุณฑริก
 • อำเภอตระการพืชผล
 • วัดใต้ท่า
 • วัดมหาวนาราม
 • ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีประดู่
 • อำเภอม่วงสามสิบ
 
ขนาดเล็ก ขนาดเล็ก ขนาดเล็ก
 • อำเภอสำโรง
 • อำเภอน้ำขุ่น
 • อำเภอกันทรารมย์ (จังหวัดศรีสะเกษ)
 • อำเภอนาเยีย
 • อำเภอนาตาล
 • อำเภอโขงเจียม
 • วัดแสนสุข (มมร.)
 • อำเภอน้ำยืน
 • วัดสารพัฒนึก
 • ชุมชนวัดเลียบ
 • อำเภอเหล่าเสือโก้ก
 • อำเภอเขื่องใน
 • อำเภอศรีเมืองใหม่
 • อำเภอสิรินธร
 • วัดเมืองเดช
 • อำเภอตาลสุม
 • อำเภอดอนมดแดง
 • วัดโพธิ์ตาก

การจองที่นั่งชมแห่เทียน VIP

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี 2565 นี้ เป็นการร่วมมือกันขององค์กรภาคเอกชน ในนาม สภาขับเคลื่อนธุรกิจสังคม จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำที่นั่ง VIP อัฒจันทร์นั่งชมงานแห่เทียนอีกครั้ง โดยแบ่งการรับชมออกเป็น 3 รอบ และอัตราค่าที่นั่ง ดังนี้

 • รอบค่ำ วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เริ่มเวลา 19.00 น. ชมขบวนแห่เทียน ประกอบการแสดงแสง สี ภาคกลางคืน อัตรา 500 บาท/ที่นั่ง (จบการแสดงแล้ว ไปเดินชมความงามของต้นเทียนพรรษาที่เข้าร่วมขบวนแห่ทั้งหมด ที่จัดแสดงอยู่รอบบริเวณทุ่งศรีเมือง)
 • รอบเช้า วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เริ่มเวลา 08.30 น. ชมขบวนแห่เทียนพรรษา เต็มรูปแบบ ต้นเทียนทุกต้น นางรำทุกขบวน พร้อมบริการอาหาว่างและเครื่องดื่ม อัตรา 1,000 บาท/ที่นั่ง
 • รอบค่ำ วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เริ่มเวลา 19.00 น. ชมขบวนแห่เทียน ประกอบการแสดงแสง สี ภาคกลางคืน รอบสุดท้าย อัตรา 300 บาท/ที่นั่ง

VIP SEAT 65 04

เรื่องน่ารู้ : ความเป็นมาของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี

ครึ่งปีที่ผ่านไป

วันนี้ วันเวลาผันผ่านมาเข้าเดือนที่ ๖ ของปี ๒๕๖๕ แล้วครับ ก็แค่มาย้ำเตือนญาติพี่น้องที่ฮักบ้านเฮาว่า "สัญญาใจในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมานั้นได้เฮ็ด ได้กระทำไปแล้วจั่งได๋แหน่ มีที่สำเร็จแล้วหรือยัง หรือยังบ่ทันได้ลงมือจักอย่างอยู่" ผู้เขียนกะได้แต่ถามเบิ่งสื่อๆ ดอกวา ย้อนว่าเจ้าของกะยังเฮ็ดบ่ได้ เพราะคำสัญญานั้นคือ "ต้องหาเนื้อคู่มาอยู่เป็นเพื่อนให้ได้ภายในเดือนหก" นี่มันกะสีข่อนๆ แล้วกะยังบ่ทันมีแววเลยพี่น้องเอย ขอขยับความฝันและสัญญาไปอีกจักหน่อยสาน้อไปฮอดเดือนสิบสองพุ้นละ! สาวๆ บ้านได๋เห็นใจอาวทิดหมูผู้มีฮักจริงกะส่งสัญญาณบอกแหน่เด้อครับ...

june 2022 02

คันว่ามีสาวคนใดสนใจฟ้าวบอกมาอาวทิดหมูสิพาไปกิน "ทุเรียนภูเขาไฟ" ทางอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี บ่ไกลไปจากกระท่อมน้อยฮิมมูลของอาวทิดหมูปานได๋ดอก ถ้ายังบ่ทันหนำใจกะสิพาไปลุยสวนของหมู่ทางอำเภอขุนหาญ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ อีกกะได้ กำลังแก่จัดมีผลผลิตออกมาให้ได้ชม ชิม ช็อป หลายอยู่ ฟ้าวๆ บอกมาเด้อก่อนที่สวนผลไม้สิวายหมดไปก่อน จะอีแมว เอ้ย! อีเมล์ มาหา หรือส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊คแฟนเพจของเว็บไซต์นี้กะได้ ยินดีหลายๆ บ่ได้ปิดกั้นสาวแก่แม่หม้ายมีเรือพ่วงเด้อครับ อ้าวๆ ไปกันใหญ่แล้ว ท่านเว็บมาดเซ่อเพิ่นให้มาเขียนข่าวบทนำแทน คือมาเป็นเขียนคำขอหาผู้สาวล่ะบาดนี้ ขอโทษ โทษๆๆ ครับ!!!

june 2022 01

คำเตือน ทุเรียนอร่อยสำหรับคนที่ชอบ คนที่โปรดปราน แต่บางท่านอาจจะไม่ชอบในกลิ่นของมันนัก การรับประทานก็เอากันพอประมาณในสถานที่ส่วนตัวของท่าน อย่าให้เดือดร้อนคนอื่นๆ นะครับ กินกันแต่พอประมาณ เพราะได้ข่าวมาว่า สาวนางหนึ่งโซ้ยทุเรียนไป 3 พู แล้วไปดื่มเบียร์ต่อ 2 ขวด ก่อนแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เพื่อนต้องหามส่งโรงพยาบาลเฉียดตายตามข่าว

อันตราย.. กินทุเรียนตบเบียร์ หายใจไม่ออกหวิดดับ

ช่วงนี้สถานการณ์ของโรคร้ายบักโควิด-19 ก็เริ่มคลี่คลายบ้างแล้ว แม้มันจะยังไม่หมดไปเสียทีเดียวแต่ก็ทำให้การท่องเที่ยว การทำมาหากินอาชีพต่างๆ ดีขึ้นมาก ทำให้เศรษฐกิจการค้าขายฟื้นตัว กิจกรรมต่างๆ เช่น การทำบุญประเพณี เทศกาลต่างๆ เริ่มมีการจัดขึ้นเพื่อสืบสานผ่านไปได้ด้วยดี นับตั้งแต่งานบุญบั้งไฟในเดือนที่ผ่านมาในหลายๆ ท้องที่ อย่างไรก็ตามพวกเราก็ยังคงต้องเคร่งครัดในการระวังตัว ป้องกันการแพร่เชื้อของโรคร้ายนี้ให้ดีที่สุดต่อไป โดยเฉพาะช่วงนี้ลูกหลานก็เปิดภาคเรียนไปร่ำเรียนหนังสือในโรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ ตามปกติกันแล้ว อย่าให้ต้องได้ปิดโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย กลับไปเรียนออนไลน์ที่มันไม่ค่อยได้ผลมากนักกันอีกเลย

ช่วงนี้ฝนเริ่มตกชุกลงมาทำให้เกิดความชุ่มชื้นกันพอสมควร ภาคอีสานบ้านเฮากลับมาเขียวขจีอีกครั้ง ป่าเขามีดอกไม้สวยงาม มีอาหารอันอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น เห็ดชนิดต่างๆ รวมทั้ง หน่อไม้ ปลา กบ เขียด อึ่งอ่าง พบเห็นในตลาดมากมาย ที่ชาวบ้านออกหานำมาจำหน่ายสร้างรายได้ เป็นอาหารเฉพาะถิ่น เฉพาะฤดูกาล สำหรับผู้ชื่นชอบอาหารอีสานเป็นพิเศษ

june 2022 03

อ่านเพิ่มเติม : อาหารการกินอีสานบ้านเฮา

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)