foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับ ฤดูหนาวแต่ร้อน และมีฝนตกกระจายทั่วประเทศเลยทีเดียว และตอนนี้ก็ฤดูเก็บเกี่ยวของชาวนาซึ่งไม่ได้เก็บเกี่ยวด้วยมือแบบดั้งเดิมแล้ว แต่หันมาใช้รถเกี่ยวข้าวแทนซึ่งทำได้รวดเร็วกว่ามากๆ แต่ก็มีปัญหาตามมาคือข้าวเปลือกมันยังไม่แห้งเก็บเข้ายุ้งฉางไม่ได้ ต้องมีการตากแดดให้แห้งก่อนสัก 2-3 วัน พอมีฝนมาแบบนี้ก็แย่เลย บางรายก็เอาไปตากบนถนนหนทางซึ่งอันตรายมากๆ อย่าหาทำเด้อพี่น้อง มันผิดกฎหมาย...😭🙏😁

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

: Facebook Likebox ::

: Administrator ::

mail webmaster

: My Web Site ::

krumontree200x75
easyhome banner
ppor 200x75
isangate net200x75

e mil

No. of Page View

paya supasit

ju juคันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า

        ## ถ้าได้ดิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้ว ก็อย่าได้ลืมผู้คนรอบข้าง @อย่าลืมบุญคุณคนที่เคยเอื้อเฟื้อเรา ##

soi2

 

soi 28 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
สักกีก สักก้าก สักไม้บาก
ไม้เท้าฮูฮา งัวสามขาแล่นไปฟ้าวฟั่ง
ปลาค่อกั้งแล่นเข้าง่ามขา
ไม้สีดา แห่งหอยเด็กนี่
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
สอย เฮาสอย สอยปั๊ดสอยแป้ด
สอยหน่อแตดไปเสียบเหยื่อเบ็ด
จั่งซี้กะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
เสี่ยวต่อเสี่ยว กินลาบกระแต
หางนอแน แหย่หีแม่เสี่ยว
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
สาวบ้านเผิ่น บ่คือสาวบ้านโต
สาวบ้านโต เว้านำผู้บ่าว ค่ะขา ค่ะขา
บาดห่าเว้ากับบิดามารดา ว่าแม่นหน้าเหม็นขี้
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
สาวสมัยก่อนขอเงินพ่อ ขอเงินแม่เอาไปตัดเสื้ออีหลี
บาดห่าสาวคู่มื้อนี้ ขอเงินพ่อแม่ว่าเอาไปเสียค่าเทอมๆ นี้
ตั้งที่แท้เอาไปเช่าห้องสี้กัน
จั่งซี้กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
สหกรณ์บ้านเผิ่น บ่คือสหกรณ์บ้านโต
สหกรณ์บ้านเผิ่น ธนาคารมาขอกู้เงินนำ
บาดห่าสหกรณ์บ้านโต กำหำขอกู้ธนาคาร
เฮอะเฮ่ย เจ้าของเงินขอกู้เงินโตเอง
เป็นตาอยากหัว จั่งซี้กะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ส้มผักกุ้ม แม่เฒ่าทุมลาวมัก
ตักให้ลาวแน่ แง่หีลาวนำ
จั่งซี้กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ใส่เสื้อนอก โก้บ่หยอกเดนาย
มันเป็นตาซังหลาย ตั้งแต่หลอกชาวบ้าน
จั่งซี้กะว่าสอย
soi 29 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
หัวสิงไค เป็นใบซะงะ
สาวมักพระ ฮ้องกาเว้าหว่อน
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
หัวสิงไค เป็นใบเส้าเหง้า
สี้ผู้เฒ่า พอปานหล่มขุมมัน
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
หัวสิงไค บ่คือหัวกะผุก เฒ่าทิดสุข
บ่คือเฒ่าทิดใส เฒ่าทิดใสนั่นสี้ได้ฮอดควาย!
เฮอะ เฮ่ย จั่งซี้กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
หัวหน้าเผิ่น บ่คือหัวหน้าโต
หัวหน้าโตถ้าอยากได้ 2 ขั้น ต้องรู้หลักกูดังนี้
สายโลหิต ฉันพิจารณาเป็นอันดับที่ 1
ศิษย์ข้างเดียว ฉันพิจารณาเป็นอันดับที่ 2
เสบียงหลังบ้าน ฉันพิจารณาเป็นอันดับที่ 3
เข้าบ้านมาสอพลอ ฉันพิจารณาเป็นอันดับที่ 4
ให้ฉันล่อไข่แดง ฉันพิจารณาเป็นอันดับที่ 5
ผู้ที่แกร่งวิชา ฉันพิจารณาเป็นอันดับสุดท้าย
เฮ้อเฮย เซาสา บ่อายเทวดา กะอายหมามันแน่
จั่งซี้กะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
หัวดีหลายนายทุน หัวดีหลาย
พ่อเฒ่าสายพาลูกหลานลงเชื่อ
เทื่อสิฮู้เบิ๊ดเกลี้ยงสู่แนว
จั่งซี้กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
หีท่อสองนิ้วขายได้เป็นแสน
บาดห่าโคยท่อแขน ขายบ่ได้พอบาท
จั่งซี้กะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
หน่ายข่อยหน่าย แม่เฒ่านายข่อยหน่าย
หน่ายหีช้างเป็นถงย๊วกยวย
หน่ายหีควายสังบ่มีหน่อแตด
หน่ายหีแฮดสังเป็นสีมนๆ
หน่ายหีคนสังมามีหน่อแตด
เฮ้ย ตาปูแปดผัดอยู่นำผู้ชาย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
หน่ายข่อยหน่าย แม่เฒ่านายข่อยหน่าย
หน่ายนกขุ่มหลี่ สี้นกขุ่มหลี่
หน่ายคนเฮือนนี้ สี้เฮือนเดียวกัน
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
หน่ายข่อยหน่าย แม่เฒ่านายข่อยหน่าย
หน่ายคุณครูบ่ฮู้สอนเด็กน้อย
นักเรียนเป็นร้อย บ่ฮู้อีหยัง
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
นายข่อยหน่าย แม่เฒ่านายข่อยหน่าย
หน่ายครูใหญ่บ่สนใจนักเรียน
เพราะว่าครูเบิ๊ดโรงเรียน มีแต่ญาติครูใหญ่
เฮอะเฮ่ย เป็นตาอยากหัว
soi 30 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
โอ้ละนอ กระทอจอกหลอก
ไผให้ตอก กูสิให้กระทอ 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
อ้ายทิดสีลาวมีความคึด
ลาวบ่งึดว่าไผสิซัง
ลาวกะยังเลี้ยงโตเองคือเก่า
แม่เฒ่าเบ้าเมาง้อแต่คน
ลาวเลยจนบ่มีขี้สิจี่
ให้เจ้าคิดถี่ๆ ให้คืออ้ายทิดสี
จั่งซี้กะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังเจ๊กสอย
อั๊วเป็งเจ๊กอั๊วอยู่เมืองกิง
อั๊วจำศิง (ศีล) พูกจริงหม่ายหล่าย
อั๊วซื้อถูกล่ายขายแพงกะเป็ง
ถ้าว่าเจ๊กโง่ จะรายล่ายอย่างงาย
จั่งซี้กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังเจ๊กสอย
อั๊วจะบอกคงไทยให้ฮู้กัง ข้ารากฉะกังเขากิงเงิงพวกเจ้า
เงินเดือนเขากะแบ่งเอา เงิงตำแหน่งเขากะแบ่งเอา
เงิงเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะเขากะเอา เงิงป่วยไข้เขากะแบ่งเอา
พวกเจ้าล่ายอะลาย สิบอกให้พวกไทยโง่เอย
จั่งซี้กะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังเจ๊กสอย
อั๊วคงคิกสูก ลูกคิกรางทอง
พวกพี่น้องจำสูกง่ายๆ
ไผขี้ล่ายอั๊วกิงหมกเลย
ซาให้โหงวโละยี่ สี่ให้โหงวโละเอี่ยว
โหงวตื้อ โหงวกิงอีก โป้ยตื้อซากิงอีก
ซิกตื้อซาฮวงเอียวกิงอีก
มีอีกอั๊วก็กิงอีก มีอีกอั๊วก็กิงอีก
มีอีกอั๊วก็กิงอีก ฮ่วยมันกินเบิ๊ดอีหลีตั่วนี้!
กะหยอนลาวจนดอกเด้อ!
จั่งซี้กะว่าสอย
 
soi 31 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ฮูเนินเขาว่าฮูคัน ฮูซันเขาว่าฮูลูก
ฮูมีขี้มูกเขาว่าฮูดัง
ฮูเป็นตาถั่งคือฮูอยู่ใกล้ก้นขี้ของผู้หญิง
จั่งซี่กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
เฮียนหนังสือหลาย บ่เป็นตาสีแตก
เฮ็ดปลาแดกขายเอาเงินกะบ่เป็น
จั่งซี้กะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ฮ้ายกว่าไทบ้าน นั่นแม่นดอกเตอร์
เซ่อกว่าประชาชนนั่นแม่นบัณฑิต
จักแม่นมหาวิทยาลัยใด๋สอน
เลี้ยงโตเองกะบ่ได้ ฮ่วย!
โยนถิ่มทะแม หลักสูตรการศึกษา
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
เฮียนน้อยแต่หากินกุ้มปาก นั่น แม่นชาวนา
เฮียนมากมาแต่รอท่าขอทาน นั่นแม่นบัณฑิต
ฮู้ว่าผิดแล้วบ่ยอมรับผิดนั่นแม่นผู้แทนหน้าด้าน
เฮ็ดผิดแล้วบ่ย่านฝ่ายค้านนั้นคือ พรรคอีหยัง?
ตอบแน่... จั่งซี้กะว่าสอย

 

redline

backled1

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)