foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับ ฤดูหนาวแต่ร้อน และมีฝนตกกระจายทั่วประเทศเลยทีเดียว และตอนนี้ก็ฤดูเก็บเกี่ยวของชาวนาซึ่งไม่ได้เก็บเกี่ยวด้วยมือแบบดั้งเดิมแล้ว แต่หันมาใช้รถเกี่ยวข้าวแทนซึ่งทำได้รวดเร็วกว่ามากๆ แต่ก็มีปัญหาตามมาคือข้าวเปลือกมันยังไม่แห้งเก็บเข้ายุ้งฉางไม่ได้ ต้องมีการตากแดดให้แห้งก่อนสัก 2-3 วัน พอมีฝนมาแบบนี้ก็แย่เลย บางรายก็เอาไปตากบนถนนหนทางซึ่งอันตรายมากๆ อย่าหาทำเด้อพี่น้อง มันผิดกฎหมาย...😭🙏😁

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

: Facebook Likebox ::

: Administrator ::

mail webmaster

: My Web Site ::

krumontree200x75
easyhome banner
ppor 200x75
isangate net200x75

e mil

No. of Page View

paya supasit

ju juคันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า

        ## ถ้าได้ดิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้ว ก็อย่าได้ลืมผู้คนรอบข้าง @อย่าลืมบุญคุณคนที่เคยเอื้อเฟื้อเรา ##

pasit header

ภาษิตโบราณอีสานนี้บางส่วนจะปรากฏอยู่ในคำผญา แต่มีบางส่วนจะเป็นคำกลอนหรือข้อความสั้นๆ ที่มีความหมายให้ได้คิด จึงได้แยกออกมาอีกต่างหาก โดยแยกเป็นกลุ่มๆ ตามความหมายที่กล่าวถึงดังนี้

 1. หมวดปัญญา, หมวดการศึกษา, หมวดบุญบาป, หมวดคบหา
 2. หมวดกิน, หมวดทุกข์สุข, หมวดตน
 3. หมวดคน, หมวดการงาน, หมวดความประมาทและไม่ประมาท
 4. หมวดเบ็ดเตล็ด

 

bulletหมวดเบ็ดเตล็ดbullet


 • กล้าหลายมันบ่าน (ป.)
 • เกาถืกบ่อนคัน (ป.)
 • ไก่ขันบ่แม่นยามเกิดอุบาทว์ (ป.)
 • ไก่สามเดือนพอฆ่า ม้าสามปีพอขี่ (ป.)
 • ใกล้ไฟมันฮ้อน ใกล้ค้อนมันเจ็บ (ป.)
 • เกี่ยวหญ้ามุงท่ง ตำแจ่วโฮยแม่น้ำ (ป.)
 • แก่ไม้ทางปลาย (ป.)
 • แก่นกเค้า เถ้านกถัว (บ.)
 • กูหากกู้ กูหากกางกู กูกางกู บ่มีผู้กู้ (ป.)
 • ข้าสิบครัวใช้กินให้แหลก แขกขึ้นเฮือนเอาไม้กวาดลงล่าง กะต่าห่างงุมไว้ให้ถี่ วอกสิหนีให้ผูกวอกไว้ ลิงสิหนีให้ผูกลิงไว้ ผูกได้แล้วให้ไปไหว้สัพพัญญู แม่นว่าเฮียนพันครูก็ดั่งเดียวกันนั้น (ป.)
 • ข้อนผู้ยัง ขังผู้อยู่ (ป.)
 • ขาหน้าบ่ท่อขาหลัง (ป.)
 • ขี้ก้อนใหญ่หมาบ่อยาก (ป.)
 • ขี้คันคากจาแบกขอนยาง (ป.)
 • ขี้บ่แก้งก้น (ป.)
 • เข้าหนี้นา ปลาหนีน้ำ (ป.)
 • เข้าป่ายามค่ำ (ป.)
 • ของดีมีค่า ยาดีมีคุณ (ป.)
 • ข่าวช้างหนี ข่าวหีแล่น (ป.)
 • เข้าป่าอย่าเสียเหมือง เข้าเมืองอย่าเสียขุน (ป.)
 • ข้าลักหนี ชีลักบวช (ป.)
 • ขายของให้พี่น้อง ขายฆ้องให้เจ้าหัว (ป.)
 • ขัดน้ำบ่ได้กิน ขัดดินบ่ได้อยู่ ขัดหมู่บ่ได้ไปนำ (ป.)
 • เข้าเต็มเล้านั่งเว้ากะคือ เงินเต็มถงเว้าตรงกะได้
 • เข้าเพิ่นขาวลูกสาวเพิ่นแพง แกงเพิ่นแซบปลาแดกเพิ่นนัว ผัวเพิ่นดีคอบเมียเพิ่นช่าง (ป.)
 • เข้าอยู่ลานดูน้อย ปลาอยู่ฮ้อยดูหลาย หีนอนหงายดูสวด (บ.)
 • แข้เหลือหนอง (ป.)
 • คนจนไข้สามปีบ่ฮู้เมื่อ คนฮั่งไข้สามมื้อฮู้ทั่วเมือง (บ.)
 • คุณพ่อท่อภูเขากล้า คุณแม่ท่อฟ้ากับแผ่นดิน (ป.)
 • ควายเข้าสวนเอาโตเฮื้อ (ป.)
 • ควายบาดแหกา หมาบาดแหแมงวัน (ป.)
 • ควายย้ายไปหาบวก บวกบ่ย้ายไปหาควาย (ป.)
 • ควายเถ้ามักหญ้าอ่อน (ป.)
 • ควายชนกันแพ้หญ้าแพด แดดออกแพ้ภูเขา (ป.)
 • ความฮู้ท่วมหัวเอาตัวบ่รอด (ป.)
 • ความตายนี้แขวนคอทุกบาดย่าง ใผกะแขวนอ้อนต้อนเสมอด้ามดั่งกัน (ป.)
 • ความบ่มีหาใส่ ไม้บ่ใหญ่หาอืบหาแถม (ป.)
 • ความลับบ่ให้เถิงสาม ความงามบ่ให้เถิงสี่ ความมิดมี่บ่ให้เถิงห้าเถิงหก (ป.)
 • ความดีฝังไว้เก้าศอก ความชั่วชักออกเก้าวา (ป.)
 • ความฮู้น้อยอย่าผ่านการเมือง (ป.)
 • ความแล้ว แฮ้วลั่น (ป.)
 • เคร่งหลายมันขาด ยานหลายมันข้อง (บ.)
 • คบเด็กน้อยเล่นการบ้าน คบหัวล้านเล่นการเมือง (ป.)
 • คันได้ลงมือแมว บ่ห่อนหนูหนีม้ม (ป.)
 • โค็ยเสียกลึ้งผ้า (ป.)
 • โค็ยบ่ว่าพี่ว่าน้อง ท้องบ่ว่าอึดว่าอยาก หน้าผากบ่ว่าฮ้อนว่าหนาว (ป.)
 • คูคันนา ซาคันคาก (ป.)
 • เงินหัวขวัญเจ้า เข้าหัวขวัญหมา (ป.)
 • เงินคำแก้วหามาทางบ่แม่น แม่นสิก่อธาตุหุ้มกวมไว้กะบ่ยัง (บ.)
 • งามแต่เข้าเฮ็ดนาแคมเหมือง งามแต่เมืองมีเจ้าผู้หนึ่ง (บ.)
 • ไง้ขอนหาขี้เข็บ (ป.)
 • จับให้หมั้น คั้นให้ตาย (ป.)
 • เจ้านายบ่แม่นพ่อแม่ หินแฮ่บ่แม่นแก้วแม่นแหวน (ป.)
 • เจ้านายดีบ่เห็นแก่เงินแสนไถ้ แต่เห็นแก่ไพร่แสนเมือง (บ.)
 • ใจหนักได้กินเข้า ใจเบาได้กินกลอยหัวใหญ่ (ป.)
 • ใจฮ้ายเป็นผี ใจดีเป็นพระเจ้า (ป.)
 • เจ็ดมื้อเลี้ยงลูก มื้อแปดปลูกโพธิ์ (ป.)
 • เจียมผีเถ้า เจียมเจ้ายืน (ป.)
 • แจงแวงน้ำทาวหาบ่เห็นต่อน ซดแต่น้ำคาแข่วแสม่งตาย (ป.)
 • สิถิ้มกะเสียดาย สิบายกะขี้เดียด (ป.)
 • สิเอาผัวเอาเมียให้ถามสี่แจ่งแจบ้าน สิต้านชู้ให้ถามสี่แจ่งแจเมือง (ป.)
 • ชี้นกเทิงปลายไม้ (ป.)
 • เชื้อหมากต้องบ่ห่อนหล่นไกลกก แนวผมดกบ่ห่อนเป็นหัวล้าน (ป.)
 • เชื้อชาติช้างหางยาวสนุกแกว่ง เชื้อไก่กุ้มหางก้อมแกว่งบ่คือ (ป.)
 • เชือกขาดบ่อนกิ่ว (ป.)
 • เชื่อใจปากมันยากพี่น้อง เชื่อใจท้องมันแก่มถงเงิน (ป.)
 • ชื่อท่อช้าง ฮ่างท่อแมว
 • ชิ้นน้อยแปดหลายเขียง (ป.)
 • ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ (ป.)
 • ช้างดีอยู่งา ปลาดีอยู่เนื้อ เสือดีอยู่ชื่อ (ป.)
 • ช้างสิตายท่าวเครือ เสือสิตายท่าวเหล่า (ป.)
 • เชื้อชาติแฮงเหม็นสาบกันเอง ปูต่อปูสอนกันให้เดินตรงห่อนรือสิทำได้ (ป.)
 • เชื้อหมากส้มบ่ห่อนหวาน เชื้อแม่มานบ่ห่อนท้องน้อย (บ.)
 • ชาติที่อ้อยหากตกปากช้างสารแล้วบ่ห่อนคาย (ป.)
 • ชาติที่แนวเสียมเหี้ยนเฝือนหาแต่ดินแก่น เสียมบ้องตื้นหวังทื้นแต่โพน (บ.)
 • ชู้ใผแม่นตา หลาใผแม่นมือ (ป.)
 • ซ้ำเช้าพี ซ้ำหีจ่อย (ป.)
 • ไซใส่ใต้หลังหล้าบ่หมาน ถืกกะใส่ไว้บ่ถืกกะใส่ไว้ตามแต่กะเยิมปลา (ป.)
 • ญิงงามแพ้หี งัวพีแพ้บ่า (ป.)
 • ญิงปองดาย ชายปองได้ (ป.)
 • ได้เต่าลืมหมา (ป.)
 • ได้อย่าย้าม บ่ได้อย่าหลาบ (ป.)
 • ได้บ่เสียบ่มีบ่อนไว้ กินบ่ใช้เป็นหนี้เท่าตาย (ป.)
 • แดดออก หมอกวาย (ป.)
 • ตกไม้ตกเสีย ตกเมียตกได้ (ป.)
 • ตกขั้นไดติโตน ตกโพนติล้ม (ป.)
 • ตดอ่อยหมา (ป.)
 • ตัดหวายอย่าไว้หน่อ ฆ่าพ่ออย่าไว้ลูก (ป.)
 • ต้นไม้ใบดกนกแกว่น (ป.)
 • ต่อหน้าเป็นหมากพลับ ลับหลังเป็นหมากโก (ป.)
 • ตั้งเตาบ่อนใด เปลืองถ่านบ่อนหั้น (ป.)
 • ตาบอดขี้ถืกปล่อง ตาดีขี้ฮาด (ป.)
 • ตาดีได้ ตาใบ้เสีย (ป.)
 • ตาบอดเว้าดู๋ ผีถูเว้ายาก (ป.)
 • ตาบอดเว้าเฝือน ตาเบือนเว้ายาก (ป.)
 • ตายเป็นผี หนีเป็นเพิ่น (ป.)
 • ตายให้ฝัง ยังให้เลี้ยง ตายให้ฝากผี ดีให้ฝากไข้ (ป.)
 • ตีหัวปลา สะเทือนหัวนาค (ป.)
 • ตีหลบทบได้ (ป.)

 


 

redline

backled1

 

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)