foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ผ่านปีใหม่มาแล้วหลายวันครับ เตรียมตัวรับสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้กันให้ดี การขาดน้ำแผ่ขยายเป็นบริเวณกว้างทั่วประเทศ จากภาวะฝนแล้งและทิ้งช่วงยาวนานเหลือเกิน น้ำในเขื่อนใหญ่ๆ เกือบทั่วประเทศมีปริมาณน้ำไม่พอเพียงแก่การอุปโภค บริโภคไม่เว้นแม้แต่เขตที่ราบลุ่มภาคกลาง ซึ่งปีนี้มีผลให้น้ำทะเลหนุนดันน้ำเค็มรุกคืบเข้ามามากมาย จนมีผลต่อการผลิตน้ำประปา และภาคการเกษตรเกิดความเสียหาย ทางอีสานก็เหมือนกันครับ ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับ...

Our Sponsor

adv200x300 2

Facebook Likebox

Administrator

mail webmaster

My Web Site

krumontree200x75
easyhome banner
ppor 200x75
isangate net200x75

Number of Page View

06749599
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6002
12254
18256
5583707
272577
328429
6749599

Your IP: 100.26.179.196
2020-01-21 14:08
paya header

ju juได้ขึ้นเฮือแล้ว อย่าลืมแพป้องไม้ไผ่ ได้เป็นใหญ่แล้ว อย่าลืมข้าผู้พลอย

        ## ได้ดิบได้ดี เจริญก้าวหน้าแล้ว อย่าลืมบุญคุณผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ##

ya hag mai

ที่มา : หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระครูอุบลเดชคณาจารย์ (ต่วน นิทฺเทสโก)

 

 

ว่าด้วยยาเกี่ยวกับตา

ยาตาแดงและตามืด

 • ขนานที่หนึ่ง ให้เอาบงช้างมาเผาไฟ แช่ใส่น้ำดั่ง แล้วเอาสียานอนจุ่มน้ำดั่งนั้น ฝนหินแจะตาดีแล
 • ขนานที่สอง เอาผักเสี้ยน 1 น้ำหมากนาว 1 แช่ใส่โอทองเหลือง แจะตา ดีแล

คาถาเป่าตาแดง

จิ ปิ เส คิ ก่อนสิเป่านั้น ให้เอากระเทียมมา 3 เหงี่ยง แล้วหย่ำ (เคี้ยว) เป่าเทอญ ดีแล

ยาตาฟาง

ให้เอาฮากดอกพุทธ ฝนใส่น้ำนมผู้หญิง แจะตา ดีแล

ยาตามัว

ให้เอาใบตองกล้วยตีบเน่า 1 ใบหุ่งแดง 1 ใบพวงพีขาว 1 เปลือกอึ่งกา 1 หัวหว้านไฟ 1 ข้าวก่ำ 1 เอาถ่อกันแล้วตำให้แหลก เอาผ้าขาวห่อโพ๊ะหรือตั้งเทิงหัว ดีแล

ยาตาฟาง

ให้เอาใบขาม 1 ใบหมากนัด 1 น้ำนมผู้หญิง 1 ตำเข้ากัน แล้วเอาน้ำตัดหน่อยหยึ่งแจะตาดีแล

 

ว่าด้วยยาฝีต่างๆ

ยาฝีหัวขวั้ม

ให้เอาฆ้อนเฒ่ายาหม่อม ตำพอกเบิ่งก่อน ผิว่า มันม้านขาวก็แม่นแท้แลจิงเอา ยอดกระจาย 1 งาดำ 1 ตำดอมกันพอกฆ่าเสียก่อน แล้วจิงเอา ฮากคัดเค้าแซ่น้ำให้กินดีแล

ผิว่า มันเจ็บมันเสียบแทง ให้เอาฮากผักชีนำโคก ต้มกินดีแล

อีกขนานหนึ่ง เอาเคลือพลูช้าง ต้มกินดีแล

อีกขนานหนึ่ง เอาฮากหุ่งบ้านโตผู้และโตแม่ มาแซ่น้ำอมเป่าดีแล

ยาฝีในท้อง

ให้เอาฮากนมงัว 1 ฮากเครือลิ้นแฮด 1 ฮากหูกวาง ๋ ไม้เท้าสาน 1 ฝนกินดีแล

อีกขนานหนึ่ง เอาฮากนางแซ่ง ฝนใส่น้ำเหล้ากินดีแล

ผิว่า มันฮากออกมาแล้ว เซาแล หรือจะฝนกินแก้ฝีหัวขวั้มหัวขวายอยู่ในท้องก็หายแล

อีกขนานหนึ่ง เอาฮากคัดเค้า 1 ฮากหมากแตก 1 ฮากต้นใส้ไก่ 1 ต้มกินดีแล

คาถาเป่าฝีในท้อง

โอม หมากหลอด กูจักตอดฮูขี้ กูจักตอดฮูหี โอมกะจาก ฝีปาอากอับอยู่ในท้องน้อยและสันหลัง สพฺพตฺถ สพฺพปานีนํ สพฺโสปิ นิวาเรติ ปริสฺตนตมฺพนามหาย

โอม พ่อครูหลวง โอมพ่อครูเค้า โอมพ่อครูเฒ่าอันอยู่ในภูเขาเขียว ภูคีมาบังตนกู พิษฝีในทางน้ำ กูสิไปทางบก พิษฝีในทางฮก กูสิไปทางแปน พิษฝีไปทางแปนกูสิไปทางพื้น พิษฝีไปทางพื้นกูสิไปทางใน พิษฝีไปทางไกลสูสิไปทางใกล้ โอมสหโอมสวาหาย

พิษว่า 3 เทื่อแลคาย ขันธ์ 5 เหล้าก้อง ไข่หน่วย เงินสลึงหนึ่ง

ยาฝีหัวเอี่ยน

ให้เอาฮากเอี่ยนด่อน 1 ฮากนางแซ่ง 1ฮากส้มโอ 1 ฝนใส่น้ำมวกใส ทาดีแล

อีกขนานหนึ่ง เอาขิงกระชาย 1 หัวสีไค 1 ผักอีตู่ไท 1 หมากพริกน้อย 1 เอาถ่อกันแล้วจั่งเอาน้ำขะมุกเป็นน้ำต้ม กินดีแล

ยาฝีเป็นอยู่นม

ให้เอาฮากบีคน 1 ฮากผีหมอบ 1 ฝนทาดีแล

ยาฝีหัวบาน

ให้เอาหัวฝักบั่วน้อย 1 หัวกล้วยตีบ 1 ฝนทาดีแล

อีกขนานหนึ่ง เอาหนังคันคาก 1 แมงหิ่งห้อย 1 มาคั่วแล้วผสมน้ำเหล้าทาดีแล

ยาฝีในคอ

ให้เอาฮากนมสาว 1 ฮากหมากแข้ง 1 ฝนทาดีแล

ยาฝีหัวขาว

ให้เอาฮากเฮื้อนกวาง 1 ฮากเข้ามวกขาว 1 ฝนทาดีแล ผิว่า เจ็บคอ ฝนกินก็ได้ ดีแล

ยาฝีสำบาย

ให้เอาสารหนูแดง 1 ฮากตองทึง 1 ฮากจีนายก้อม 1 ฝนใส่น้ำหมากนาวทา ดีแล อีกขนานหนึ่ง เอานางจิกมาหย่ำเป่าก็เซาแล อีกขนานหนึ่ง เอาขี้กระแตมาเผาไฟ ตำบดใส่น้ำเหล้าทาอ้อมหัวฝี แล้วจั่งเอาเข็มบ่งหัวฝีนั้นออกแล

ยาฝีปลาอาก

ให้เอาหัวมันอ้อน 1 หัวมันเพา 1 ฝนทาดีแล

ยาฝีหัวลม

ให้เอาฮากซ่องฟ้า 1 ฮากส้มลม 1 ฮากปอลมปม 1 เคี้ยวอมเป่าท้อง ฝนกินแด่ ทาแด่ ดีแล อีกขนานหนึ่ง เอาเครือข้าวแกลบ 1 ฮากคัดเค้า 1 ฝนกินดีแล

ยาฝีปลาค่อ

ให้เอาเปลือกท่ม 1 ฮากขี้กา 1 ฝนทาดีแล อีกขนานหนึ่ง เอาหนังฟานมาเผาให้ไหม้ แล้วตำบดใส่น้ำมันไข่ เป้นน้ำมันทา ดีแล

อีกขนานหนึ่ง เอาบีปลาค่อโตคางบ่ลาย มากั้วใส่น้ำเหล้า แล้วอมเป่าแด่ ทาแด่ ดีแล อีกขนานหนึ่ง เอาไม้เกิดกลางโกน 1 ต้นโพธิ์เกิดกลางโกน 1 ต้นหมากใต้ 1 ต้นหมากผู้ 1 ฝนกินทางในดีแล

อีกขนานหนึ่ง ยาทาทางนอก ให้เอาเปลือกและฮากสารดง 1 สารโดเด 1 ฝนทาดีแล

 

ว่าด้วยยาเมื่อย

ยาเมื่อย

ให้เอาฮากไค้หางนาค 5 ฮ้อย ฮากหนาด 5 ฮ้อย เครือเขาฮอ 5 บาท มาต้มเคี่ยว 3 บวย เอาบวย 1 แล้วผสมกับน้ำเหล้ากินดีแล

ผิว่า มีพยาธิในโต ก็หายแล

อีกขนานหนึ่ง เอาแก่นชัก 1 แก่นขาม 1 แก่นยูง 1 แก่นดู่ 1 แก่นแดง 1 แก่นขี้เหล็กเทศ 1เข้าหมิ้น 1 หว้านไฟ 1 หว้านนางเหลือง 1 ยาหัว 1 ยาฝูงนี้ให้เอาสิ่งละฮ้อยหรือพันตำลึง ต้มด้วยน้ำกล้วยตีบ ต้ม 3 บวย เอาบวย 1 กินมื้อเช้ามื้อแลงดีแล

อีกขนานหนึ่ง เอาเกลือส้มพ่อหลวง 1 เครือส้มป่อย 1 ฝนกินดีแล

อีกขนานหนึ่ง เอาหัวคันได 1 หางมอง 1 มาเผาไฟแช่น้ำกิน ดีแล

ยาเมื่อยตามโต

ให้เอาฮากผักขา 1 ฮากผักกูดง้อง 1 ฮากผักหวานบ้าน 1 ฮากถั่วพู 1 แช่น้ำกินดีแล กินเป็นยาแก้ฮ้อนในก็ได้ ดีแล

อีกขนานหนึ่ง เอาเข้าสาร ่1 ใบหมากเอิก 1 เอาพอสมควรมาคั่วให้สุกเหลืองแล้วแช่น้ำกินดีแล

อีกขนานหนึ่ง เอาขามีดสะนาก 1 ถากเอาหัวขั้นไดข้าง 1 แม่กะทอดเฮือนข้าง 1 แม่ประตูข้าว 1 ก้นครก 1 สากกระเบือ 1 ฝนกินดีแล

อีกขนานหนึ่ง เอาฮากหมากแข้ง 1 ฮากหมากเอิก 1 ฮากถั่วสะแดด 1 ฝนใส่น้ำเหล้ากินดีแล

 

ว่าด้วยยาสาละบาด - สันนิบาต

ยาสาละบาด

ให้เอาฮากฮากหญ้าขัด 1 ฮากหญ้าคา 1 ฮากฮุ่งลาย 1 ฮากหมากบวบ 1 ฮากหญ้าผากควาย 1 ฮากอ้อยดำ 1 ฮากแพงคำฮ้อย 1 มือหมากน้ำหน่วย 1 หมากฟัก 1 ฮากดอกซ้อน 1 ใบไผ่บ้าน 1 ถั่วสะแดด 1 ข้าวเจ้า 1 ฮากลับลืน 1 กล้วยตีบสุก 3 หน่วย 1 ตำตองเอาน้ำให้กินดีแล

ยาสาละบาดลมกระด้าง

ให้เอาใบผีเสื้อ 3 บาท ฮากปีปปีแดง 3 บาท พริก 3 บาท บดเป็นฝุ่นใส่น้ำมันงาทาเทิงกระหม่อมและที่เจ็บปวด ดีแล

ยาสาละบาดฮ้อนเส่าอยู่บ่เซา

ให้เอาฮากกล้วยตีบ 1 ฮากหญ้าคา 1 ฮากลับลืน 1 ฮังค้างคาว 1 มือหมากน้ำ 1 ผักปัง 1 หญ้าผากควาย 1 หญ้าห่อมแก่ว 1 เปลือกเดื่อเกลี้ยง 1 เปลือกทัน 1 เปลือกดู่ 1 เปลือกกอก 1 ตาอ้อยดำ 1 เอาถ่อๆ กัน ตำให้แหลกแล้วเอาน้ำซาวข้าวจ้าวเป้นน้ำกระสายกินดีแล

ผิว่า เป็นลมให้เอาเขาควายดำเผาไฟ 1 กลั้นใจอูดเอาใบหมากเว่อกำมือ 1 หว้านไฟ 1 แก่นคูณ 1 ต้มกินดีแล

ยาวินวิ่งเวียนคือสิเป็นลม

ให้เอาดองเต่าเพ็กแช่น้ำกินดีแล ผิว่ามันฮ้อนทางในให้เอาฮากหญ้าคา 1 ฮากหมากถั่วพู 1 ใบตำนิน 1 ข้าวจ้าว 1 เอาอย่างละถ่อกันมาตำแช่น้ำกินแด่ ทาแด่ ดีแล

ยาสันนิบาตปวดเกล้าเมาหัวมืดหน้าตาลาย

ให้เอาหมากพร้าวไฟ 3 หน่วย 1 น้ำหมากเดื่อเกลี้ยง 1 หญ้าผากควาย 1 แมงมุม 3 โต 1 มือหมากน้ำ 1 ขี้แมง 1 เข้าตอกแตกกำมือ 1 มาตำผสมกันใส่น้ำหมากพร้าวไฟกินดีแล

อีกขนานหนึ่ง เอาฮากผักหวานบ้าน 1 ฮากก้านตง 1 ฮากหญ้าขัด 1 ฮากหญ้าคา 1 ฮากผักตำนิน 1 ฮากหญ้าลับลืน 1 ฮาก ปลวก 1 ฮากน้ำแน่ 1 ฮากหญ้าห่อมแก่ว 1 ฮากถั่วสะแดด 1 ตาอ้อยดำ 7 ตา ข้าวจ้าวสาลี 1 เอาอย่างละถ่อกันมาตำตองเอาน้ำกินดีแล

อีกขนานหนึ่ง เอาเปลือกเดื่อเกลี้ยง 1 ในผักหอม 1 ฮากหนาด 1 ฮากลับลืน 1 ฮากหญ้าขัดมอน 1 เอาถ่อกันมาตำห่อแพรจุ่มน้ำแล้วนอนตั้งหัวดีแล

 

ว่าด้วยยาหำ (ไข้)

ยาหำไข้โบราณก็คือยาบรรเทาอาการโรคไส้เลื่อนในปัจจุบันนี้นั่นเอง ตัวยาจะรักษาอาการได้หรือเพียงบรรเทาอาการเจ็บปวดผู้เขียนก็ไม่ขอยืนยันนะขอรับ นี่ลอกเอามาจากตำราโบราณโดยตรง (ไม่เคยลองใช้) มีหลายขนานดังนี้

 • ให้เอาฮากนมแมว ตำใส่น้ำมวกข้าวจ้าว อุนไฟโพ๊ะดีแล
 • ให้เอาฮากเป้า ฝนทาดีแล
 • ให้ถากเอาเปลือกหมากซัก แต่ต้นฮอดดินบาทเดียว เอามาเหน็บผ้าไว้ก่อน แล้วจึงถากเอาอีกสามเทื่อ มาตำดอมกันห่อผ้าขาวตั้งสายบือมื้อหนึ่งก่อน แล้วจึงเอาลงตั้งหำดีแล
 • เอาฮากหย้าล้มลืน แช่น้ำกินแค่ ฝนทาแต่ ดีแล
 • เอาฮากดอกเอ็นอ้า ฝนทาดีแล
 • ฮากน้ำแน้ 1 ข้าวจ้าว 1 เอาท่อกันมาตำดอมกันแล้วห่อผ้าอุ่นไฟโพะหำ ดีแล

 

ยาอายุวัฒนะ (อายุยืน)

คนโบราณมีสุขภาพแข็งแรง ต้านภัยจากโรคร้ายด้วยยาสมุนไพร และยังมีสูตรเด็ดที่เล่าขานกันว่า ทำให้อายุยืนนาน กระชุ่มกระชวย มีชีวิตเป็นอมตะ มีหลายขนานดังนี้

ยาอายุวัฒนะ

 • ขนานที่หนึ่ง พริกไทย 1 หัวหญ้าแห้วหมู 1 ดีปรี 1 ยาดำ 1 เครือเขาฮอ 1 แก่นทิ้งถ่อน 1 แก่นโกนา 1 ชั่งเอาอย่างละเท่ากันแล้วตำเป็นฝุ่นผสมกับน้ำเผิ้งเดือนห้าปั้นเป็นลูกกลอนกินดีแล
 • ขนานที่สอง เอาเปลือกตีนเป็ด 1 เปลือกม่วง 1 เปลือกง้วนหมู 1 เครือเขาฮอ 1 เปลือกสีเสียด 1 ใบส้มพ่อ 1 เอาทั้งใบทั้งเปลือกชั่งเอาอย่างละท่อกันตากแดดแล้วเอาพริกใส่หน่อยหนึ่ง จึงตำเป็นฝุ่นตองใส่น้ำเหล้ากินดีแล ยาขนานนี้ให้กินเฉพาะวันอังคารแล
 • ขนานที่สาม เอาถั่วสะแดดทั้งใบทั้งเครือ 5 บาท ฮากสะค้านฝานตากแดดให้ได้ 7 แดดอย่าให้กลายเที่ยงไป ปีปปีแดง 5 บาท ฮ้อยมาตำเป็นฝุ่นแช่ใส่น้ำเหล้าไว้ 5 วัน 3 คืน แล้วจึงกินมื้อเช้ามื้อแลง มีกำลังแฮงแท้แล ยาพวกนี้ผู้บ่าวผู้สาวกินบ่ได้ ผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไปจึงกินได้ดีแล
 • ขนานที่สี่ เอาฮากสะค้าน 1 าก ปีปปีแดง 1 ฮากผักอีเลิศ 1 พริกน้อย 1 ขิงแคง 1 เอาพอสมควรมาตำเป็นฝุ่นกินกับน้ำเผิ้งก็ได้ กินกับน้ำฮ้อนก็ได้ หายพยาธิทั้ง 8 จำพวกแล
 • ขนานที่ห้า เอาดอกงิ้วแดงมาตากแดดให้แห้ง ตำใส่กับน้ำเผิ้งแล้วเอาใส่ในหมากน้ำเต้าขมจึงเอาไว้เทิงหิ้ง 3 เดือน ให้แห้ง 3 ส่วน เหลือไว้ส่วน 3 แล้วเอามากินวันละ 3 ครั้ง กิน 3 เดือนมีกำลังเท่าช้างสารแล

ยาอายุยืน

ให้เอาหมากกล้วยตีบสุก 3 หน่วยปอกเปลือกออกแล้ว หมักใส่โกนกกโกอัดไว้ให้ดีถ้วน 3 เดือน จึงเอามาฝานแช่น้ำเหล้าเด็ดกินดีแล

ยามีแฮง

ให้เอาฮากคัดเค้า 1 ฮาก เอื้อง 1 ฮาก เข็มขาว 1 ยาหัว 1 อ้อยดำ 1 เข้าจ้าว 1 เอาอย่างละท่อกันต้มกินดีแล

 

ว่าด้วยยาประดงต่าง ๆ

ยาประดงเส้น

ให้เอาต้นประดงทั้ง 4 คือ ดำ แดง ขาว เหลือง 1 ฮากผักหวานบ้าน 1 ฮากก้านตง 1 ฮากดูกอึ่ง 1 ฮากทึง 1 ฮากเอี่ยนด่อน 1 ฮากเล็บแมว 1 เห็ดตาล 1 เห็ดพิมาน เห็ดแดง 1 ฝนกินดีแล

อีกขนานกนึ่ง เอาหัวหมากขี้กาแดง 1 หัวดอกกระเจียว 1 เครือเขาฮอ 1 เข้าหมิ้น 1 ใบงิ้วบ้าน 1 ตำผสมน้ำเหล้าทาตามเส้นดีแล

ยาประดงลม

ให้เอาฮากหมากส้มมอ 1 เปลือกส้มกบขาว 1 ฮากภังคีน้อย 1 ฮากปอเต่าไห้ 1 ฮากตีนตั่งเตี้ย 1 ฮากซาซูต้น 1 ฮากซาซูเครือ ฝนกินดีแล

อีกขนานหนึ่ง เอาแก่นขาม 1 แก่นยุง 1 จันทร์แดง 1 ฮากอีทก 1 ฮากหมากแตก 1 ฝนกินดีแล

ยาทา ให้เอาผักตำนิน 1 ฮากยานาง 1 ฝนทาดีแล

ยาประดงไต่ตามโต

ให้เอาฮากส้มพ่อหลวง 1 ฮากตีนจำ 1 ฝนกินแด่ ทาแด่ดีแล

ยาทา ให้เอาหัวหว้านซน 1 หัวหว้านตูบหมูบ 1 หัวขี้กา 1 ฝนกินแด่ ทาแด่ ดีแล

ยาประดงคัน

ให้เอาใบดอกซ้อนน้อย 1 แป้งเข้าจ้าวน้อย 1 เปลือกหมากกะโดน 1 ตำผสมกันทาดีแล

ยาประดงเจ็บแล่นไปมาคือผีเข้า จ้าวสูน

ให้เอาฮากเจียงลม 1 ฮากฝอยลม 1 ฮากส้มลม 1 ฮากเจียงปืน 1 ฮากหญ้าแพด 1 ต้มกินแด่ กิน ฝนกินแด่ ดีแล

ยาทา ให้เอาฮากน้ำน้อย 1 ยอดหมากน้ำ 1 ยอดหมากอึ 1 ยอดหมอน้อย 1 ยอดยานาง 1 ตำผสมน้ำเหล้ากินดีแล

ยาประดงเส้นและเหน็บชา

ให้เอายาดำ 1 บาท ใบมะกา 1 เครือตาปลา 1 แก่นแก 1 แก่นจำปา 1 แก่นขี้เหล็กสาน 1 แก่นกลางของ 1 แก่นขี้เหล็กบ้าน 1 โดยดอกเกตุ ต้มกินถ่ายระบายพยาธิดีนักแล

ยาประดงใช้ได้ทุกชนิด

ให้เอาต้นพญาเหล็ก 1 ฮากตีนดั่งเตี้ย 1 ฮากบีคน 1 ฮากช้อนสะเพาใหญ่ 1 ดูกม้าขาว 1 ดูกควายด่อน 1 ดูกช้าง 1 ดูกนกกะลากาน้ำ 1 สามพันปี 1 ยาหัว 1 ฮากขี้อ้นแดง 1 ฮากฮูฮา 1 ฮากผักอีเลิศ 1 ฮากผักอีตู่ไทย 1 ฮากกางของ 1 ฮากช้างน้าว 1 ฮากตากวางเครือ 1 ฮากตากวางต้น 1 ฮากตาไก้ 1 ฝนกินดีแล

ยาประดงเลือด

ให้เอาต้นปะดงเลือด 1 ต้นตีนตั่งเตี้ย 1 ฮากภังคีน้อย ฮากพายสะเบา 1 ฮากปีปปีแดง 1 ฮากพีพ่วน 1 ฝนกินดีแล

อีกขนานหนึ่ง ให้เอฮากหางนกกี้ 1 ฮากหญ้ามุ่งกระต่าย 1 ฮากขี้เผิ้ง 1 ฮากหนาด 1 ฮากอีทก 1 ฮากต้นขามป้อม 1 ฮากเพ็กลางตอ 1 ฝนกินดีแล

 

line

 

Loading...

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1