foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับ ฤดูหนาวแต่ร้อน และมีฝนตกกระจายทั่วประเทศเลยทีเดียว และตอนนี้ก็ฤดูเก็บเกี่ยวของชาวนาซึ่งไม่ได้เก็บเกี่ยวด้วยมือแบบดั้งเดิมแล้ว แต่หันมาใช้รถเกี่ยวข้าวแทนซึ่งทำได้รวดเร็วกว่ามากๆ แต่ก็มีปัญหาตามมาคือข้าวเปลือกมันยังไม่แห้งเก็บเข้ายุ้งฉางไม่ได้ ต้องมีการตากแดดให้แห้งก่อนสัก 2-3 วัน พอมีฝนมาแบบนี้ก็แย่เลย บางรายก็เอาไปตากบนถนนหนทางซึ่งอันตรายมากๆ อย่าหาทำเด้อพี่น้อง มันผิดกฎหมาย...😭🙏😁

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

: Facebook Likebox ::

: Administrator ::

mail webmaster

: My Web Site ::

krumontree200x75
easyhome banner
ppor 200x75
isangate net200x75

e mil

No. of Page View

paya supasit

ju juคันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า

        ## ถ้าได้ดิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้ว ก็อย่าได้ลืมผู้คนรอบข้าง @อย่าลืมบุญคุณคนที่เคยเอื้อเฟื้อเรา ##

paya

ผญาคำสอน

ผญาที่เป็นคำสอนของผู้ใหญ่ให้ลูกหลานได้คิด นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดมงคลแก่ชีวิต เป็นผญาที่กล่าวเปรียบเทียบในแง่ต่างๆ เช่น

 • คันได้กินลาบซิ้นอย่าลืมแจ่วแพวผัก ได้กินพาเงินพาคำอย่าลืมกระเบียนฮ้าง
 • คันเจ้าได้อยู่ยอดฟ้าผาสาทประดับมุข อย่าได้ลืมเฮียมทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า
 • คันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า
 • คันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มสัปทน อย่าได้ลืมคนจนผู้แห่นำตีนซ้าง
  ถ้าได้ดิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้วก็อย่าได้ลืมผู้คนรอบข้าง
  ลาบซิ้น = ลาบเนื้อ,   แจ่ว = น้ำพริกปลาร้า,   แพวผัก = ผักข้างรั้ว,   พาเงินพาคำ = ภาชนะเงิน,ทองคำ
  กระเบียนฮ้าง = กระด้งผุๆ,   กั้งฮ่ม = กางร่ม,   สัปทน = ร่มผ้าสีแดง เป็นเครื่องยศของขุนนาง
  ในความหมายนี้คือ เมื่อได้ดิบได้ดีแล้วอย่าลืมตน ลืมพวกพ้อง ลืมผู้อุปถัมภ์ค้ำจุน


Paya isan 01 

 • เกลี้ยงแต่นอกทางในเป็นหมากเดื่อ หวานนอกเนื้อในส้มดั่งหมากนาว
 • เกลี้ยงปากทางไหทางในเป็นปลาแดก เกลี้ยงปากบั้งขังข้อปากกะทอ
 • เกลี้ยงฮอดใบ ใสฮอดลูก เกลี้ยงฮอดเข้าปลูก เกลี้ยงฮอดเข้าปัดลาน
  คำสอนนี้เทียบภาษากลางก็เหมือนกับ สวยแต่รูป จูบไม่หอม นั่นเอง

   
 • กาบ่มักท่าน้ำสมุทรหลวงกะบ่ว่า กาบ่มักท่าน้ำกะตามถ้อนช่างกา
 • กินแกงแข้คางกะแจปากบ่ลั่น กินกะท้างคางกระด้างปากบ่เป็นชั้นบ้อ
   
 • เก้าสิฆ่าสิบสิฆ่าให้เอาแก่นคะยูงตี อย่าได้เอาบาลีต่อยตีตางฆ้อน
  จะฆ่าให้ตายก็ฟาดด้วยไม้เนื้อแข็ง อย่าตีด้วยความรู้เลย
   
 • เก้าสิฆ่าสิบสิฆ่าให้เอาแก่นคะยูงตี มาซ่างเอาหัวใจตีเน่านูมในเนื้อ
  ตายกะบ่ตายแท้พอทรงวิบาก อยากกะกินบ่ได้คาแค้นคั่งทวง
  ขอให้หาหมอส้องทำขวัญให้แน่ จั่งสิหายพยาธิฮ้ายคายส้องบ่ให้เสีย

  จะฆ่าให้ตายก็ฟาดด้วยไม้เนื้อแข็ง อย่าตีด้วยความรักความสงสารเลย
   
 • ใจประสงค์สร้าง กลางดงกะว่าท่ง ใจขี้คร้าน กลางบ้านกะว่าดง
  ถ้าใจสู้ (ขยัน) อยู่กลางป่าดงก็เหมือนกลางทุ่ง ถ้าเกียจคร้านแม้อยู่กลางหมู่บ้านก็เหมือนในกลางป่า
  ท่ง = ทุ่ง, ทุ่งนา
   
 • ใจบ่โสดาด้วยเว้าแม่นกะเป็นผิด ใจบ่โสดาดอมเว้าดีกะเป็นฮ้าย
  แม้นไม่สบอารมณแล้วจะพูดอย่างไรก็ไม่มีทางถูกใจได้
  โสดา = ยินดี, พอใจ,   เว้าแม่น = พูดถูกต้อง (ด้วยเหตุและผล),  เว้าดี = พูดด้วยดีๆ,   ฮ้าย = ร้าย
   
 • ตีเจ็บแล้วแสนสิออยกะปานด่า แม่นว่าเว้าจ้อยจ้อยกะปานไม้แดกตา
  เมื่อถูกตีเจ็บแล้วจะปลอบประโลมปานใดก็ไม่หายเจ็บ
  ออย = ปลอบ,   เว้าจ้อยจ้อย = พูดฉอเลาะด้วยคำหวาน,   แดกตา = ทิ่มตา
   
 • อย่าสุไลเสียถิ้ม พงษ์พันธุ์พี่น้องเก่า อย่าสุละเผ่าเซื้อ ไปย่องผู้อื่นดี
  อย่าได้ลืมญาติพี่น้องของตัวเอง ไปยกย่องว่าผู้อื่นดีกว่า
  สุไลเลียถิ้ม = ลืมเลือนไม่นึกถึง,   สุละ = ทอดทิ้ง,   ย่อง = ยกย่อง
   
 • เชื้อชาติแฮ้ง เหม็นสาบกันเอง ปูสอนปูให้ย่างตรง ห่อนฤสิทำได้
  ตัวอย่างที่เลวหรือจะทำให้ผู้อื่นทำดีได้
  แฮ้ง = แร้ง,   ย่าง = เดิน
   
 • หญิงฮูปฮ้าย ครองวัตรพางาม ชายฮูบทราม วิชาพาฮุ่ง
  หญิงแม้รูปชั่ว แต่จริยาวัตรทำให้งดงามได้ ชายแม้รูปทราม วิชาติดตัวก็ส่งให้เจริญรุ่งเรืองได้
  ฮูปฮ้าย = รูปไม่งาม,   ครองวัตร = จริยาวัตร, การกระทำ,   ฮูปทราม = รูปชั่วตัวดำ,   ฮุ่ง = เจริญรุ่งเรือง
   
 • ความตายนี้แขวนคอทุกบาดย่าง ไผก็แขวนอ้อนต้อน เสมอด้ามดังเดียว
  ความตาย ติดตามเหมือนเงาตามตัว ไม่มีผู้ใดหลุดพ้น
  บาดย่าง = ทุกย่างก้าว,   ไผ = ใคร,   อ้อนต้อน = คอน, แขวน (สิ่งของขนาดเล็ก)
   
 • ไปหาพระให้เอาของไปถวาย ไปหานายให้เอาของไปต้อน
  ต้อน = ต้อนรับ
   
 • เดินทางบ่อสุดเส้น อย่าถอยหลังให้เขาเหยียบ ตายขอให้ตายหน้าพุ้นเขาสิเอิ้นว่าหาญ
  นักสู้ต้องสู้ไม่ถอยให้ตายอย่างวีรบุรุษ
  บ่อสุดเส้น = ไม่ถึงที่หมายปลายทาง,   สิเอิ้น = เรียก,   หาญ = กล้าหาญ
   
 • คนผู้มีความฮู้ ซูซีเฮ็ดบ่แหม่น ความฮู้มีท่อแผ่นฟ้า เป็นบ้าท่อแผ่นดิน
  มีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด
  ความฮู้ = ความรู้,   ซูซีเฮ็ดบ่แหม่น = ทำไม่ถูกต้อง,   ท่อ = เท่า
   
 • ให้เจ้าคอยเพียรสร้าง เสมอแตนแปงซ่อ ให้สร้างก่อสืบไว้ เสมอเผิ้งสืบฮัง
  ให้ขยันสร้างตัวเหมือนผึ้งสร้างรัง
  แตน = แมลงคล้ายผึ้ง,   แปงซ่อ = สร้างรัง (ช่อ),   เผิ้ง = ผึ้ง,   สืบฮัง = สร้างรัง
   
 • การงานนี้ อุปสรรคแสนหมู่ เกิดเป็นคนต้องสู้ อย่าถอยร่นหลีกหนี
  เกิดเป็นคนต้องหนักเอาเบาสู้
   
 • บุญ บุญนี้บ่แหม่นของแบ่งได้ ปันแจกกันแหล่ว บ่อห่อนแยกออกได้ คือไม้ผ่ากลาง
  คือจั่งเฮากินข้าว เฮากินเฮาอิ่ม บ่แหม่นไปอิ่มท้อง เขาพุ้นผู้บ่กิน

  บุญ ผู้ใดสร้างผู้นั้นได้รับ ไม่สามารถแบ่งปันได้เหมือนสิ่งของ เหมือนข้าวผู้ใดกินผู้นันอิ่ม
  บ่แหม่น = ไม่ใช่,   บ่ห่อน = ไม่สามารถ,   พุ้น = โน้น
   
 • ไผผู้เฮียนฮ่ำฮู้ วิชาปราชญ์ทางใด ก็ให้มีใจจด เผิ่งวิชาที่ตนฮู้
  เรียนรู้ให้เชี่ยวชาญเป็นวิชาเลี้ยงตัว
  ไผ = ผู้ใด,   เฮียนฮ่ำฮู้ = เรียนรู้,   เผิ่ง = พึ่ง,   ฮู้ = รู้
   
 • ขอให้อดสาสู้ เพียรไปให้ถืกป่อง คุณอาจารย์ยกใส่เกล้า คนิงไว้อย่าสิลืม
  อดทนสู้ในสิ่งที่ถูกต้อง ยกย่องคุณอาจารย์
  อดสาสู้ = อดทนสู้,   ถืกป่อง = ถูกทาง,   คนิง = คนึง
   
 • ให้เจ้าเอาความฮู้ หากินในทางชอบ ความฮู้มีอยู่แล้ว กินได้ชั่วชีวัง
  มีความรู้อยู่กับตัวหากินอย่างสุจริตได้ชั่วชีวิต
  ความฮู้ = ความรู้,  ชั่วชีวัง = ชั่วชีวิต
   
 • คันว่าได้ดีแล้ว อย่าลืมคุณพ่อแม่ เผิ่นหากเลี้ยงแต่น้อย ถนอมให้ใหญ่สูง
  ได้ดีแล้วอย่าลืมบุพการี
  คันว่า = ถ้า,   เผิ่น = ท่าน
   
 • ตกกะเทินว่าได้เฮียนแล้ว สิเฮียนเหมิดสู่ซ่อง เฮียนให้เผิ่นได้ย่อง เหมิดถ้วนคู่สู่แนว
  มีโอกาสได้เรียนแล้วต้องเรียนให้รู้จริงทุกอย่าง
  ตกกะเทิน = ถลำตัว,   เฮียน = เรียน,   เหมิดสู่ซ่อง = หมดทุกด้าน,   ย่อง = ยกย่อง,   เหมิดถ้วนคู่สู่แนว = หมดทุกด้าน
   
 • ตกกะเทินว่าได้สู้ บ่ถอยหลังให้เขาว่า นับแต่มื้อสิก้าวไปหน้า บ่ถอย
  เมื่อได้สู้แล้วไม่มีถอยให้ใครดูถูกได้
   
 • ฝนตกยังฮู้เอื้อน นอนกลางคืนยังฮู้ตื่น ความทุกข์ยังฮู้เตื้อง มีขึ้นเมื่อลุน
  ฝนตกยังซาได้ นอนหลับยังรู้ตื่น ความทุกข์ก็มีโอกาสกลายเป็นสุขในวันข้างหน้า (ถ้าพยายาม)
  เอื้อน = หยุด (ฝนซา),   เตื้อง = กระเตื้อง,   ลุน = วันข้างหน้า
   
 • คำสอนพ่อแม่นี้หนักเกิ่งธรณี ผู้ใดยำเยงนบหากสิดีเมือหน้า
  ผู้ใดเคารพคำสั่งสอนพ่อแม่จะเจริญก้าวหน้า
  เกิ่ง = ก้ำกึ่ง,   ยำเยง = ยำเกรง,   สิดี = เจริญ,   เมือหน้า = ภายหน้า
   
 • ยามยังน้อยให้หมั่นฮู้เฮียนคุณ บุญเฮามีสิยศสูงเพียงฟ้า
   
 • ได้ขึ้นเฮือแล้ว อย่าลืมแพป้องไม้ไผ่ ได้เป็นใหญ่แล้ว อย่าลืมข้าผู้พลอย
   
 • ชาติที่เงินคำแก้ว มันบ่แหม่นของไผ ผู้ใดมีใจเพียร หากสิหลงหลอนพ้อ


Paya isan 02 

 • ไผผู้มัวเมาคร้าน การงานตั้งต่อ บ่มีวันสิพบพ้อ เงินล้านค่าแพง
   
 • ชื่อว่าโลกีย์กว้างเมืองคนมันบ่เที่ยง มันหากเงี่ยงซ่อยง่อยคือค่อยตลิ่งของ
  ลางเทื่อแนวเด็กน้อยสอนคนหัวด่อน ลางเทื่อลุกไพร่บ้านสอนท้าวพ่อพญา ก็มี

  โลกนี้ไม่เที่ยงหนอ วันนี้ลูกหลานอาจสอนพ่อแม่ พ่อเมืองยังต้องเชื่อชาวบ้าน
   
 • ชื่อว่าแนวเด็กน้อย ตากอความคึดหม่อ ได้กอขอข้อหล่อ ความเว้าผัดอยู่ดาว
 • เด็กน้อยมีความฮู้สองสามความมันก็อ่ง ผู้ใหญ่ฮู้ตั้งล้านก็อำไว้บ่ค่อยไข
  ความรู้มีเพียงน้อยนิด อย่าหยิ่งผยองอวดรู้
   
 • ชื่อว่าแนวความเว้าของคนมันเกินง่าย   ได้เทิงหงายและคว่ำความเว้าบ่อยู่ความ
  เขาฮักเขาก็ย่อง เขาซังเขาก็ว่า   คือดั่งบักเค้าเม้า หมาเฒ่าเห่าแต่เขา
  คันเฮาทำดีแล้ว เขาซังก็ตามซ่าง   คันเฮาเฮ็ดแม่นแล้ว หยันหย่อก็ซ่างเขา
  เขาสิพากันท้วง ทั้งเมืองก็บ่เงี่ยง   เขาสิติทั้งค่าย ขายหน้าก็บ่อาย

   
 • ขุดดินดั้นประสงค์หาแต่บ่อนกิ่ว แนวสิ่วไม้ประสงค์ไง้แต่บ่อนบาง

next greenอ่านต่อ ผญาปริศนา

redline

backled1

soi2

 

soi 28 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
สักกีก สักก้าก สักไม้บาก
ไม้เท้าฮูฮา งัวสามขาแล่นไปฟ้าวฟั่ง
ปลาค่อกั้งแล่นเข้าง่ามขา
ไม้สีดา แห่งหอยเด็กนี่
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
สอย เฮาสอย สอยปั๊ดสอยแป้ด
สอยหน่อแตดไปเสียบเหยื่อเบ็ด
จั่งซี้กะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
เสี่ยวต่อเสี่ยว กินลาบกระแต
หางนอแน แหย่หีแม่เสี่ยว
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
สาวบ้านเผิ่น บ่คือสาวบ้านโต
สาวบ้านโต เว้านำผู้บ่าว ค่ะขา ค่ะขา
บาดห่าเว้ากับบิดามารดา ว่าแม่นหน้าเหม็นขี้
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
สาวสมัยก่อนขอเงินพ่อ ขอเงินแม่เอาไปตัดเสื้ออีหลี
บาดห่าสาวคู่มื้อนี้ ขอเงินพ่อแม่ว่าเอาไปเสียค่าเทอมๆ นี้
ตั้งที่แท้เอาไปเช่าห้องสี้กัน
จั่งซี้กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
สหกรณ์บ้านเผิ่น บ่คือสหกรณ์บ้านโต
สหกรณ์บ้านเผิ่น ธนาคารมาขอกู้เงินนำ
บาดห่าสหกรณ์บ้านโต กำหำขอกู้ธนาคาร
เฮอะเฮ่ย เจ้าของเงินขอกู้เงินโตเอง
เป็นตาอยากหัว จั่งซี้กะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ส้มผักกุ้ม แม่เฒ่าทุมลาวมัก
ตักให้ลาวแน่ แง่หีลาวนำ
จั่งซี้กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ใส่เสื้อนอก โก้บ่หยอกเดนาย
มันเป็นตาซังหลาย ตั้งแต่หลอกชาวบ้าน
จั่งซี้กะว่าสอย
soi 29 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
หัวสิงไค เป็นใบซะงะ
สาวมักพระ ฮ้องกาเว้าหว่อน
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
หัวสิงไค เป็นใบเส้าเหง้า
สี้ผู้เฒ่า พอปานหล่มขุมมัน
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
หัวสิงไค บ่คือหัวกะผุก เฒ่าทิดสุข
บ่คือเฒ่าทิดใส เฒ่าทิดใสนั่นสี้ได้ฮอดควาย!
เฮอะ เฮ่ย จั่งซี้กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
หัวหน้าเผิ่น บ่คือหัวหน้าโต
หัวหน้าโตถ้าอยากได้ 2 ขั้น ต้องรู้หลักกูดังนี้
สายโลหิต ฉันพิจารณาเป็นอันดับที่ 1
ศิษย์ข้างเดียว ฉันพิจารณาเป็นอันดับที่ 2
เสบียงหลังบ้าน ฉันพิจารณาเป็นอันดับที่ 3
เข้าบ้านมาสอพลอ ฉันพิจารณาเป็นอันดับที่ 4
ให้ฉันล่อไข่แดง ฉันพิจารณาเป็นอันดับที่ 5
ผู้ที่แกร่งวิชา ฉันพิจารณาเป็นอันดับสุดท้าย
เฮ้อเฮย เซาสา บ่อายเทวดา กะอายหมามันแน่
จั่งซี้กะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
หัวดีหลายนายทุน หัวดีหลาย
พ่อเฒ่าสายพาลูกหลานลงเชื่อ
เทื่อสิฮู้เบิ๊ดเกลี้ยงสู่แนว
จั่งซี้กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
หีท่อสองนิ้วขายได้เป็นแสน
บาดห่าโคยท่อแขน ขายบ่ได้พอบาท
จั่งซี้กะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
หน่ายข่อยหน่าย แม่เฒ่านายข่อยหน่าย
หน่ายหีช้างเป็นถงย๊วกยวย
หน่ายหีควายสังบ่มีหน่อแตด
หน่ายหีแฮดสังเป็นสีมนๆ
หน่ายหีคนสังมามีหน่อแตด
เฮ้ย ตาปูแปดผัดอยู่นำผู้ชาย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
หน่ายข่อยหน่าย แม่เฒ่านายข่อยหน่าย
หน่ายนกขุ่มหลี่ สี้นกขุ่มหลี่
หน่ายคนเฮือนนี้ สี้เฮือนเดียวกัน
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
หน่ายข่อยหน่าย แม่เฒ่านายข่อยหน่าย
หน่ายคุณครูบ่ฮู้สอนเด็กน้อย
นักเรียนเป็นร้อย บ่ฮู้อีหยัง
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
นายข่อยหน่าย แม่เฒ่านายข่อยหน่าย
หน่ายครูใหญ่บ่สนใจนักเรียน
เพราะว่าครูเบิ๊ดโรงเรียน มีแต่ญาติครูใหญ่
เฮอะเฮ่ย เป็นตาอยากหัว
soi 30 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
โอ้ละนอ กระทอจอกหลอก
ไผให้ตอก กูสิให้กระทอ 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
อ้ายทิดสีลาวมีความคึด
ลาวบ่งึดว่าไผสิซัง
ลาวกะยังเลี้ยงโตเองคือเก่า
แม่เฒ่าเบ้าเมาง้อแต่คน
ลาวเลยจนบ่มีขี้สิจี่
ให้เจ้าคิดถี่ๆ ให้คืออ้ายทิดสี
จั่งซี้กะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังเจ๊กสอย
อั๊วเป็งเจ๊กอั๊วอยู่เมืองกิง
อั๊วจำศิง (ศีล) พูกจริงหม่ายหล่าย
อั๊วซื้อถูกล่ายขายแพงกะเป็ง
ถ้าว่าเจ๊กโง่ จะรายล่ายอย่างงาย
จั่งซี้กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังเจ๊กสอย
อั๊วจะบอกคงไทยให้ฮู้กัง ข้ารากฉะกังเขากิงเงิงพวกเจ้า
เงินเดือนเขากะแบ่งเอา เงิงตำแหน่งเขากะแบ่งเอา
เงิงเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะเขากะเอา เงิงป่วยไข้เขากะแบ่งเอา
พวกเจ้าล่ายอะลาย สิบอกให้พวกไทยโง่เอย
จั่งซี้กะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังเจ๊กสอย
อั๊วคงคิกสูก ลูกคิกรางทอง
พวกพี่น้องจำสูกง่ายๆ
ไผขี้ล่ายอั๊วกิงหมกเลย
ซาให้โหงวโละยี่ สี่ให้โหงวโละเอี่ยว
โหงวตื้อ โหงวกิงอีก โป้ยตื้อซากิงอีก
ซิกตื้อซาฮวงเอียวกิงอีก
มีอีกอั๊วก็กิงอีก มีอีกอั๊วก็กิงอีก
มีอีกอั๊วก็กิงอีก ฮ่วยมันกินเบิ๊ดอีหลีตั่วนี้!
กะหยอนลาวจนดอกเด้อ!
จั่งซี้กะว่าสอย
 
soi 31 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ฮูเนินเขาว่าฮูคัน ฮูซันเขาว่าฮูลูก
ฮูมีขี้มูกเขาว่าฮูดัง
ฮูเป็นตาถั่งคือฮูอยู่ใกล้ก้นขี้ของผู้หญิง
จั่งซี่กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
เฮียนหนังสือหลาย บ่เป็นตาสีแตก
เฮ็ดปลาแดกขายเอาเงินกะบ่เป็น
จั่งซี้กะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ฮ้ายกว่าไทบ้าน นั่นแม่นดอกเตอร์
เซ่อกว่าประชาชนนั่นแม่นบัณฑิต
จักแม่นมหาวิทยาลัยใด๋สอน
เลี้ยงโตเองกะบ่ได้ ฮ่วย!
โยนถิ่มทะแม หลักสูตรการศึกษา
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
เฮียนน้อยแต่หากินกุ้มปาก นั่น แม่นชาวนา
เฮียนมากมาแต่รอท่าขอทาน นั่นแม่นบัณฑิต
ฮู้ว่าผิดแล้วบ่ยอมรับผิดนั่นแม่นผู้แทนหน้าด้าน
เฮ็ดผิดแล้วบ่ย่านฝ่ายค้านนั้นคือ พรรคอีหยัง?
ตอบแน่... จั่งซี้กะว่าสอย

 

redline

backled1

soi2

 

soi 23 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
แมงหัวโปก โจกโหลกหัวผี
สามพันปีพากันอึดข้าว
พวกผู้เฒ่าเผิ่น ลืมศีลแปด
ไม้ทั่งแตด เผิ่นผัดว่า
สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
แมงตับเต่าออกลูกทางหัว
เคียดให้ผัวไปนอนใต้อู่
อยู่บ่ได้คานโก้ยออกมา คลำหาของแซบ
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
เมียชาวบ้าน บ่คือเมียซาอุ
เมียซาอุ สาธุแต่โคยใหญ่
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
เมียชาวบ้าน บ่คือเมียข้าราชการ
เมียข้าราชการอยู่บ้านนานบ่ได้
ไปเล่นไพ่จนเงินเดือนบ่ยัง
จั่งซี้กะว่าสอย
soi 24 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ย่าน คนไทยว่ากลัว ตั๋ว คนไทยว่าโกหก
จก คนไทยว่า ล้วง ปลาแดกต่วง คนไทยว่า เหม็น
สี้กลางเว็นคนไทยว่า ฉันทำเป็นประจำ
เฮอะ เฮ่ย จั่งซี้กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
เย็ดคนอีสานว่า สี้ ขี้ตระหนี่คนอีสานว่า ขี้ถี่
แมลงหวี่คนอีสานว่า แมงหมี่ ตอมหีตี่ผู้สาวนอนเว็น
ตอมหีแล้วตอมตาพ่อแก่ เย็ดหีแม่มึงเป็นหยังบ่ตอมโคย
จั่งซี้กะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ยืนยันนั้นภาษาการเมือง ขึ้นเตียงนั้นภาษากระหรี่
ตีความนั้นภาษาพรรคประชาธิปัตย์
บอกปัดนั่นภาษาผู้แทนหลังเลือกตั้ง
ยับยั้งไว้แล้วช่วยคนโกงนั้นภาษาหลักการ
ดองไว้นานจนผูกคอตายนั้นภาษานายกฯ
โอย จักสิเพิ่งไผ หน่ายเด!
จั่งซี้กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
อย่าเจ้าอย่า แม่เฒ่าลา เจ้าอย่า
อย่าเล่นหุ้น นายทุนสิโกง
อย่าสิหลง นักการเมืองสิต้ม
ให้เจ้าก้มเฮ็ดกินเฮ็ดทาน
จั่งซี้กะว่าสอย
soi 25 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
โรงเรียนบ้านเผิ่น บ่คือโรงเรียนบ้านโต
โรงเรียนบ้านโต ครูตรี ครูโท
เข้าโรงเรียนโตเองบ่ได้ เฮอะเฮ้ย คือบ่เบิ่งโต
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
โรงเรียนบ้านเผิ่น บ่คือโรงเรียนบ้านโต
โรงเรียนบ้านโต ผู้บริหารบ่กินแต่แนวบ่มี
เฮ้อเฮ่ย ช่างบ่อาย!
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
โรงเรียนบ้านเผิ่น บ่คือโรงเรียนบ้านโต
โรงเรียนบ้านโต 10 โมงครูจั่งมา
บ่ายสองโมง ครูหายโตได้
เฮอะ เฮ่ย จั่งซี้กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
รัฐบาลประเทศเผิ่น บ่คือรัฐบาลประเทศไทย
รัฐบาลประเทศเผิ่น เอาเงินช่วยคนจนให้ตั้งโตได้
รัฐบาลประเทศไทย ให้คนจนผูกคอตาย
บาดห่านายธนาคาร ผัดให้รวยล้นฟ้า
เฮอะ เฮ้ย! จั่งซี้กะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
รัฐบาลประเทศเผิ่น บ่คือรัฐบาลประเทศไทย
รัฐบาลประเทศเผิ่นเคารพนับถือราษฎรว่าเป็นเจ้านาย
บัดห่ารัฐบาลประเทศไทย ข่มเหงน้ำใจชาวบ้าน
รัฐบาลของนายกฯ ใด๋ คึดเอา เฮอะเฮ่ย
จั่งซี้กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ราษฎรประเทศเผิ่น บ่คือราษฎรประเทศไทย
ราษฎรประเทศเผิ่น เอิ้นคนสมัครผู้แทนมาซักว่า
เจ้าสิมาซ่อยชาวบ้าน หรือสิมางาบงบประมาณ
บาดห่าราษฎรประเทศไทย "เงินบ่มากาบ่เป็น"
พอเลือกแล้ว ในผักกิโลละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ประเทศชาติเป็นหนี้ ไอ. เอ็ม. เอฟ.
หนี้ตกมาหาราษฎร หัวละเกือบล้านบาท
ได้เงินร้อยบาทเป็นหนี้เกือบล้านบาท
สมน้ำหน้าบ่พ่อราษฎรหน้าเงิน!
เฮอะเฮ่ย จั่งซี้กะว่าสอย
soi 26 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ลิงกินกล้วย มันกินเบิ๊ดหวี
บัดห่าหีกินโคย ดูดกินแต่น้ำ
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ลูกสาวเดียวเรียกทองหนักห้าร้อย
พ่อลูกอ่อนสี้จ้อย เลยบ่ได้จักสตางค์
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
เล้าใส่ข้าว เผิ่นเฮ็ดไว้กันขโมย
บาดห่าแนวกันโคย บ่มีหยังกันอยู่
ถ้าคนไม่เห้น หนูจะเปิดประตูเล้าให้เองนะพี่นะ
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ลุงทิดดี มีเงินฝาก 1 ล้าน
ลุงทิดก้านเป็นข้าราชการบำนาญ
เก็บไว้นานมีเงินล้านหนึ่ง
ลาวกะกึ่งมาซื้อหุ้นธนาคาร
มันเลยผลาญเหมิดเกลี้ยงอ่อยฮ่อย
ฮ่วย! มันวางแผนต้มนี่หว่า
พวกใส่เสื้อนอกหลอกชาวบ้าน!
เฮอะเฮ่ย นักธุรกิจไทย
soi 27 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
วอดแล้ว พี่น้อง วอดแล้ว
ข่าวออกแล้วว่า โกงยา โกงผัก
ฟังคักๆ ผัดแม่นชาวนาผูกคอตาย
เป็นหยังจั่งผูกคอตาย บ่ได้พบนายกรัฐมนตรี
ฮ่วย! จั่งซี่กะมีส่ำบอ
บาดห่านักธุรกิจกินเมือง
คืออย่างเข้าทำเนียบจนหัวคันไดหมื่น
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
วันสำคัญ บ่อึดวันสำคัญ
พ่อเฒ่าสันยกมือขึ้นประท้วง
วันชาวนากระดูกสันหลังของประเทศ
วันอะไรครับ! มีไหมครับ?
ฮ่วย! จั่งซี้กะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
โว เว กะ โว เว โว วุ่ม
พ่อเฒ่าชุ่มผูกคอตายข้าง กพ.
ถามต้นตอว่า บ่พ้อนายกฯ
บาดนายกฯ สัมภาษณ์ผัดว่า
ถั่วกับงา ผมคั่วด้วยกัน
จั่งซี้กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
โว เว กะ โว เว โว วาย
มรรยาทดีหลายสิตายถิ่มซื่อๆ
ให้เจ้าหย่างกื่อดื่อ เข้าไปพบนายกฯ เลย
รับรองว่าบ่ตาย จั่งซี้กะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
เว้าภาษาไทย เฮาเว้าภาษาไทย
เว้าท่อใด๋ บ่มีไผสิเชื่อ
บาดห่าเว้าต่างชาติ หัวโค้งจอดดิน
โอเคครับ โอเค. ฮ่วย! มันคือบ่ประสาแท้หือ
จั่งซี้กะว่าสอย
 

 

redline

backled1

soi2

 

soi 18 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ผักกะโดน เอากินกับลาบกุ้ง
ไผหมอยยุ่ง บ่ให้แม่มันกินนำ
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ผักกะโดน กินกับลาบนกขุ่ม
สี้เมียบ่ยุ้ม ว่าแม่นสี้ขี้ตม
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
เครือผักไส่ อยู่ใกล้เครือผักสาบ
บ่ย่านบาป บ่ไปมักแม่ขาว (แม่ชี)
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ผักกะโดน กินกับลาบนกเค้า
เอาผัวเฒ่า โคยอ่อนแตแซ
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ผู้ใหญ่บ้านบ้านเผิ่น บ่คือผู้ใหญ่บ้านบ้านโต
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโต บ่เคยตีเกาะ (กอลอ) จักเทื่อ
จั่งซี้กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ผู้ใหญ่บ้านบ้านเผิ่น บ่คือผู้ใหญ่บ้านบ้านโต
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโต ชาวบ้านเลือกผัว
แต่ว่าเมียเป็นผู้ใหญ่บ้าน
เฮอะ เฮ่ย จั่งซี้กะว่าสอย
soi 19 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ฝนสิตกเผิ่นว่า ฟ้ามันแจ้ง
ฝนสิแล้งเผิ่นว่า ฟ้ามันมืด
สิ่นสิปืด เผิ่นว่า สิ่นมันเขิน
โคยยาวเกิน แข็งแล้วมันโก่ง
หญ้าอยู่ท่ง ป่งเป็นสีเขียวๆ
เผิ่นว่า หีสิเคียวมันเป้นสีจื้นๆ
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ฝอยข้างนอก ยังขัดหม้อขัดไห
บาดห่าฝอยหญิง-ชายผัดใช้ฮองยามเด้า
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ฝันคืนนี้ ฝันว่าสิได้สี้น้องเมีย
เมียมาซูนตื่นสา บ่ได้สี้จ้อย
โอ้ย กูมาเสียดายเด้!
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ฝอยเศษไม้ เศษกระดาษ เอาคราดกวาดได้
ฝอยบ่มีแนวได้ นั่นแม่นฝอยผู้แทนซื้อเสียง
จั่งซี้กะว่าสอย
soi 20 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
พระบ้านเพิ่น บ่คือพระบ้านโต
พระบ้านโต เว้านำแม่ออกเฒ่าหน้าบูดหน้าเบี้ยว
บาดห่าเว้ากับสาวหีเคียว ผัด จ่ะ จ๋า จ่ะ จ๋า
จั่งซี้กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
พระบ้านเพิ่น บ่คือพระบ้านโต
พระบ้านโต บ่ฮู้จักครองวัตร
มีแต่นัดคนมาขายหวย
มีแต่คนเฮงซวยมาหาเต็มวัด
บ่ อาย พระพุทธเจ้าบ้อ ข้าน้อย
จั่งซี้กะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
พระบ้านเพิ่น บ่คือพระบ้านโต
พระบ้านโต อัดผักตูคุยสาว
ถ้าเกิดเรื่อง เกิดราว
ระวังสากมองบังสุกุล เด้อข้าน้อย
จั่งซี้กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
พระบ้านเผิ่น ประพฤติดี ปฏิบัติงาม
คนล้นหลาม มากราบมาไหว้
บัดห่าพระบ้านโต... บ๊ะ บ่ฮู้เว้าดอกเว้ย
เลิกวะข้าน้อย ที่เฮ็ดอยู่นั่น
จั่งซี้กะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
โพล โพล โพล
โพนบ้านข่อย โพนขี้ปลวกในดง
บาดห่าโพลคนกรุง ผัดหาเสียงให้กันเอง
เซาต้มบ้านนอกซะแน่ถ่อน ฮ่วย!
จั่งซี้กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
พวกกันเอง บ่เชื่อพวกกันเอง
เห็นนักเลง เว้าไทย ผัดไปเชื่อ
เขากินเนื้อเบิ๊ดแล้วจังเชื่อกัน
ฮ่วย! มันเป็นจั่งได๋เดี๋ยวนี้
จั่งซี้กะว่าสอย
soi 21 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ฟังผู้ใหญ่บ้านประกาศ
คนมาฟังกอลออยู่นี้ลุกขึ้นให้เหมิด
ยืนแล้วแหงนหน้าขึ้นฟ้า
มีเรื่องหยัง ญาพ่อผู้ใหญ่
อย่าถามแฮงหลาย บักทิด
ลูกสาวกูป๋าหีผิงไฟมึงเห็นบ่ ฮ่วย!
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ฟัดปั๊วะ ปั๊วะ อยู่กี่เขาเอิ้นว่า ต่ำหูก
ฟัดขาซ้ายขาขวานั้นเขาว่า ผู้เฒ่าบ่มีส่งลิง
ฟัดก้นผู้หญิงแล้ว แทงเข้าจำมับนั้นเขาว่า สี้กัน
เฮอะเฮ้ย ฟัด
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ฟังอย่างเดียว เขาว่าคนโง่
โต้อย่างเดียวเขาว่า หัวแข็ง
ตะแบงอย่างเดียวเขาว่า ผู้แทนพรรครัฐบาล
เฮอะ เฮ่ย จั่งซี้กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ฟาดแส้ลงใส่หลัง เขาว่า ตี
ฟาดโคยใส่หี เขาว่าสี้กัน
ฟาดเบิ๊ดสู่อัน เขาว่า "ผู้แทนซื้อคะแนนเข้ามาเป็น"
จั่งซี้กะว่าสอย
soi 22 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ภาคอื่นๆ จักเขาเอิ้นว่าแนวใด๋
บาดห่าภาคอีสานของไทยเขาเอิ้นว่า "ลาว"
พอไปขึ้นรถเมล์กรุงเทพฯ ตอนรถสิออก
เขาบอกให้จับราวไว้ย่านล้ม
เขาฮ้องไทยว่า "จับลาว (ราว)"
เผิ่นผู้อีสานได้ยิน โตนรถเมล์ลงไปตั้งมวย
ฮ้องท้าเขาว่า "มาเลยเข้ามาเลยใครจะจับลาว
กูสิเตะให้มันหลังแอ่นแอ้งแถ้งเบิ่งนี้
เฮอะ เฮ่ย เว้าไทย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ภาคอิสาณฟังมโนราห์ภาคใต้
เขาฮ้องใส่เครื่องขยายเสียงว่า
"ทำไรทำเถิดอย่าเปิ๊ดผ้า ทำไรไม่ว่าผ้าอย่าเปิ๊ด"
ท้าวอีสานกะเลยฮ้องว่า...
"ฮ่วยสิ่นบ่เปิด กูสิสี้จั๋งได๋ บักห่ามึง"
เฮอะ เฮ่ย จั่งซี้กะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
หน่วยราชการแบ่งออกเป็นจังหวัด แล้วยังแบ่งเป็นภาค
แบ่งมากๆ จักว่าเฮ็ดอีหยัง?
เป็นตาซังเอาเหมิดสู่อย่าง
เงินเดือนกะเอา เงินตำแหน่งกะเอา
เบี้ยเลี้ยงกะเอา เบี้ยป่วยกะเอา
ราษฎรทุกข์สิตาย เอาหยังครับ
เฮอะเฮ่ย จั่งซี้กะว่าสอย
 

 

redline

backled1

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)